Free shipping for all order of $150

 

Bộ lọc
RCBO 1P+N 6A 30mA 1Mod - AD119
1.178.210 ₫ 1.178.210 ₫ 1178210.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 6A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD119
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 10A 30mA 1Mod - AD120
1.178.210 ₫ 1.178.210 ₫ 1178210.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 10A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD120
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 16A 30mA 1Mod - AD122
1.178.210 ₫ 1.178.210 ₫ 1178210.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 16A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD122
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 20A 30mA 1Mod - AD123
1.178.210 ₫ 1.178.210 ₫ 1178210.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 20A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD123
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 25A 30mA 1Mod - AD124
1.178.210 ₫ 1.178.210 ₫ 1178210.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 25A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD124
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 32A 30mA 1Mod - AD125
1.178.210 ₫ 1.178.210 ₫ 1178210.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 32A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD125
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 40A 30mA 1Mod - AD126
1.178.210 ₫ 1.178.210 ₫ 1178210.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 40A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD126
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 50A 30mA 1Mod - AD128
1.514.810 ₫ 1.514.810 ₫ 1514810.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 50A 30mA 1Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD128
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 10A 30mA 2Mod - AD610B
1.070.960 ₫ 1.070.960 ₫ 1070960.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 10A 30mA 2Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD610B
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 16A 30mA 2Mod - AD616B
1.070.960 ₫ 1.070.960 ₫ 1070960.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 16A 30mA 2Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD616B
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 20A 30mA 2Mod - AD620B
1.070.960 ₫ 1.070.960 ₫ 1070960.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 20A 30mA 2Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD620B
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 25A 30mA 2Mod - AD625B
1.070.960 ₫ 1.070.960 ₫ 1070960.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 25A 30mA 2Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD625B
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 32A 30mA 2Mod - AD632B
1.070.960 ₫ 1.070.960 ₫ 1070960.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 32A 30mA 2Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD632B
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 40A 30mA 2Mod - AD640B
1.070.960 ₫ 1.070.960 ₫ 1070960.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 40A 30mA 2Mod
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: AD640B
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 6kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61008-1, EN 61008-1
RCBO 1P+N 6A 30mA 410999
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 6A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 410999
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 10A 30mA 411000
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 10A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411000
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 16A 30mA 411002
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 16A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411002
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 20A 30mA 411003
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 20A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411003
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 25A 30mA 411004
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 25A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411004
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 32A 30mA 411005
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 32A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411005
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 40A 30mA 411006
2.020.000 ₫ 2.020.000 ₫ 2020000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 40A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411006
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 10A 30mA 411185
4.930.000 ₫ 4.930.000 ₫ 4930000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 10A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411185
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 10A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 16A 30mA 411186
5.423.000 ₫ 5.423.000 ₫ 5423000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 16A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411186
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 20A 30mA 411187
4.930.000 ₫ 4.930.000 ₫ 4930000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 20A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411187
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 25A 30mA 411188
5.731.000 ₫ 5.731.000 ₫ 5731000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 25A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411188
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 32A 30mA 411189
5.210.000 ₫ 5.210.000 ₫ 5210000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 32A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411189
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 40A 30mA 411190
5.590.000 ₫ 5.590.000 ₫ 5590000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 40A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411190
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 50A 30mA 411191
5.745.000 ₫ 5.745.000 ₫ 5745000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 50A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411191
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 50A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 63A 30mA 411192
6.337.000 ₫ 6.337.000 ₫ 6337000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 32A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411192
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1