Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
32 mặt hàng tìm thấy.
MCB DC 63A 2P/800VDC Suntree
232.381 ₫ 232.381 ₫ 232381.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 16A 4P/1000VDC Suntree
398.540 ₫ 398.540 ₫ 398540.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 16A 2P/800VDC Suntree
232.381 ₫ 232.381 ₫ 232381.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 20A 2P/550VDC Suntree
232.381 ₫ 232.381 ₫ 232381.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 25A 4P/1000VDC Suntree
398.629 ₫ 398.629 ₫ 398629.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 32A 2P/800VDC Suntree
232.381 ₫ 232.381 ₫ 232381.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 32A 4P/1000VDC Suntree
398.540 ₫ 398.540 ₫ 398540.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 20A 4P/1000VDC Suntree
398.540 ₫ 398.540 ₫ 398540.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 63A 4P/1000VDC Suntree
398.540 ₫ 398.540 ₫ 398540.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
MCB DC 20A 2P/800VDC Suntree
232.381 ₫ 232.381 ₫ 232381.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
Chống sét DC 3P/20-40kA/1200VDC Suntree
547.570 ₫ 547.570 ₫ 547570.0 VND
Chông sét chuyên dụng cho DC và ngành năng lượng mặt trời
Chống sét DC 2P/20-40kA/800VDC Suntree
359.330 ₫ 359.330 ₫ 359330.0 VND
Chống sét chuyên dụng cho DC và ngành năng lượng mặt trời
Chống sét DC 2P/20-40kA/500VDC Suntree
325.080 ₫ 325.080 ₫ 325080.0 VND
Chông sét chuyên dụng cho DC và ngành năng lượng mặt trời
MCB AC 4P 40A, Suntree
154.000 ₫ 154.000 ₫ 154000.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 40A
👉 Số cực: 4P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 4P 25A, Suntree
121.000 ₫ 121.000 ₫ 121000.0 VND
sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 25A
👉 Số cực: 4P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 4P 20A, Suntree
121.000 ₫ 121.000 ₫ 121000.0 VND
sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 20A
👉 Số cực: 4P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 4P 16A, Suntree
121.000 ₫ 121.000 ₫ 121000.0 VND
sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 16A
👉 Số cực: 4P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 2P 16A Suntree
56.700 ₫ 56.700 ₫ 56700.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 16A
👉 Số cực: 2P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 2P 6A Suntree
69.300 ₫ 69.300 ₫ 69300.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 6A
👉 Số cực: 2P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 2P 40A, Suntree
56.700 ₫ 56.700 ₫ 56700.0 VND
⚡Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 40A
👉 Số cực: 2P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 3P 63A Suntree
143.000 ₫ 143.000 ₫ 143000.0 VND
⚡Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 63A
👉 Số cực: 3P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 3P 50A Suntree
132.000 ₫ 132.000 ₫ 132000.0 VND
⚡Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 50A
👉 Số cực: 3P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 2P 63A Suntree
72.600 ₫ 72.600 ₫ 72600.0 VND
⚡Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 63A
👉 Số cực: 2P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 2P 20A Suntree
56.700 ₫ 56.700 ₫ 56700.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 20A
👉 Số cực: 2P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 4P 63A, Suntree
165.000 ₫ 165.000 ₫ 165000.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 63A
👉 Số cực: 4P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 4P 32A, Suntree
154.000 ₫ 154.000 ₫ 154000.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 32A
👉 Số cực: 4P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 3P 32A Suntree
92.410 ₫ 92.410 ₫ 92410.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 32A
👉 Số cực: 3P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 2P 32A Suntree
56.700 ₫ 56.700 ₫ 56700.0 VND
sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 32A
👉 Số cực: 2P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
MCB AC 2P 25A Suntree
56.700 ₫ 56.700 ₫ 56700.0 VND
Sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC60898-1
👉 Dòng định mức : 25A
👉 Số cực: 2P
👉 Khả năng cắt ngắt mạch Icu=Ics: 10000A
👉 Điện áp chịu xung định mức: 4KV
👉 Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần
👉 Tuổi thọ điện: 10,000 lần
👉 Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.
👉 Hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm
👉 Cấp bảo vệ: IP20
⚡ Ứng dụng:
👉 Bảo vệ và ngắt điện trong mạng lưới điện dân dụng và văn phòng…
👉 Dùng trong các mạch điều khiển trong hệ thông công nghiệp
👉 Dùng bảo vệ động cơ, tải điện trở , điện dung …
Chống sét AC 2P/20-40kA/275VAC Suntree
129.600 ₫ 129.600 ₫ 129600.0 VND
Nhà sản xuất: Suntree
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Chứng từ: hóa đơn VAT
MCB DC 25A 2P/550VDC Suntree
232.381 ₫ 232.381 ₫ 232381.0 VND
MCB DC SUNTREE New 2021
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 550VDC Suntree
– MCB DC 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 800VDC Suntree
– MCB DC 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A 1000VDC Suntree
Hộp cầu dao ngắt mạch DC 32A 1000V-SISO-40/32
531.420 ₫ 531.420 ₫ 531420.0 VND