Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
352 mặt hàng tìm thấy.
Bộ lọc
Công tắc trung gian 617609
273.000 ₫ 273.000 ₫ 273000.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc trung gian
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617609
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc trung gian
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều 617600
69.300 ₫ 69.300 ₫ 69300.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617600
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 2 chiều 617601
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617601
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
Công tắc đôi 1 chiều 617602
100.440 ₫ 100.440 ₫ 100440.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 1 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617602
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đôi, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đôi 2 chiều 617603
120.960 ₫ 120.960 ₫ 120960.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 2 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617603
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đôi, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc ba 1 chiều 617604
135.000 ₫ 135.000 ₫ 135000.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc ba 1 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617604
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc ba, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc ba 2 chiều 617605
179.280 ₫ 179.280 ₫ 179280.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc ba 2 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617605
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc ba, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc bốn 1 chiều 617606
338.040 ₫ 338.040 ₫ 338040.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc bốn 1 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Belanko S
Mã sản phẩm: 617606
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc bốn, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều 281000
128.040 ₫ 128.040 ₫ 128040.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281000
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 2 chiều 281001
136.840 ₫ 136.840 ₫ 136840.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281001
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đôi 1 chiều 281002
156.090 ₫ 156.090 ₫ 156090.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 1 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281002
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đôi, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đôi 2 chiều 281003
222.860 ₫ 222.860 ₫ 222860.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 2 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281003
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đôi, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc bốn 1 chiều 281006
325.270 ₫ 325.270 ₫ 325270.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc bốn 1 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281006
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc bốn, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc bốn 2 chiều 281007
424.820 ₫ 424.820 ₫ 424820.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc bốn 2 chiều
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281007
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc bốn, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc trung gian 281008
347.600 ₫ 347.600 ₫ 347600.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc trung gian
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281008
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc trung gian có đèn 281009
495.000 ₫ 495.000 ₫ 495000.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc trung gian có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281009
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc
- Thấu kính phát quang trong suốt
- Được trang bị đèn LED xanh hoặc đỏ tùy theo nhu cầu: chỉ báo hoặc định vị
- Đèn LED không được cung cấp
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều có đèn 281010
139.700 ₫ 139.700 ₫ 139700.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281010
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều
- Thấu kính phát quang trong suốt
- Được trang bị đèn LED xanh hoặc đỏ tùy theo nhu cầu: chỉ báo hoặc định vị
- Đèn LED không được cung cấp
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 2 chiều có đèn 281011
154.000 ₫ 154.000 ₫ 154000.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 chiều có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281011
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 2 chiều
- Thấu kính phát quang trong suốt
- Được trang bị đèn LED xanh hoặc đỏ tùy theo nhu cầu: chỉ báo hoặc định vị
- Đèn LED không được cung cấp
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đôi 1 chiều có đèn 281012
224.400 ₫ 224.400 ₫ 224400.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 1 chiều có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281012
Công tắc đôi 2 chiều có đèn 281013
282.700 ₫ 282.700 ₫ 282700.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 2 chiều có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281013
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đôi, 2 chiều
- Thấu kính phát quang trong suốt
- Được trang bị đèn LED xanh hoặc đỏ tùy theo nhu cầu: chỉ báo hoặc định vị
- Đèn LED không được cung cấp
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc ba 2 chiều có đèn 281015
442.200 ₫ 442.200 ₫ 442200.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc ba 2 chiều có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281015
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc ba, 2 chiều
- Thấu kính phát quang trong suốt
- Được trang bị đèn LED xanh hoặc đỏ tùy theo nhu cầu: chỉ báo hoặc định vị
- Đèn LED không được cung cấp
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc bốn 1 chiều có đèn 281016
589.600 ₫ 589.600 ₫ 589600.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc bốn 1 chiều có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281016
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc bốn, 1 chiều
- Thấu kính phát quang trong suốt
- Được trang bị đèn LED xanh hoặc đỏ tùy theo nhu cầu: chỉ báo hoặc định vị
- Đèn LED không được cung cấp
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc bốn 2 chiều có đèn 281017
677.600 ₫ 677.600 ₫ 677600.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc bốn 2 chiều có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281017
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc bốn, 2 chiều
- Thấu kính phát quang trong suốt
- Được trang bị đèn LED xanh hoặc đỏ tùy theo nhu cầu: chỉ báo hoặc định vị
- Đèn LED không được cung cấp
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn có biểu tượng chuông 281040
167.640 ₫ 167.640 ₫ 167640.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn có biểu tượng chuông
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281040
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn 281041
150.040 ₫ 150.040 ₫ 150040.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281041
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn chuông - Hotel 281045
1.262.800 ₫ 1.262.800 ₫ 1262800.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn chuông - Hotel
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281045
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn chuông
- Hiển thị thông báo Không làm phiền/ Dọn phòng
- Điện áp hoạt động: 220V
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn chuông - Hotel 281046
719.510 ₫ 719.510 ₫ 719510.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn chuông - Hotel
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281046
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn chuông
- Hiển thị thông báo Không làm phiền/ Dọn phòng
- Điện áp hoạt động: 220V
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc khóa cơ - Key card 281048
1.580.040 ₫ 1.580.040 ₫ 1580040.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc tiết kiệm năng lượng - Key card
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281048
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 15A
- Thời gian trễ khoảng 30 giây sau khi gỡ bỏ thẻ
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều 20A - Có đèn 281061
364.210 ₫ 364.210 ₫ 364210.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều 20A - Có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281061
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn neon màu đỏ
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều 20A 281060
354.200 ₫ 354.200 ₫ 354200.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều 20A
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281060
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc máy nước nóng "Water Heater" 218062
391.820 ₫ 391.820 ₫ 391820.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc có chữ "Water Heater"
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281062
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn báo neon màu đỏ, bảo vệ nối đất
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều 45A - Có đèn 281071
883.300 ₫ 883.300 ₫ 883300.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều 45A - Có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281071
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn neon màu đỏ, có
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 45A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Cảm biến hồng ngoại gắn tường 281090
1.666.500 ₫ 1.666.500 ₫ 1666500.0 VND
Tên sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại gắn tường
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281090
Thông tin sản phẩm:
- Cảm biến
- Máy dò chuyển động hồng ngoại
- Góc phát hiện ngang 180 °
- Ngưỡng độ sáng: 43 đến 1614 lux
- Nhiệt độ: 20 giây - 15 phút
- Phạm vi phát hiện: tối đa. 12 m
- Tải tương thích: 25 - 200 W cho đèn sợi đốt và đèn halogen 230 V ~
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-1
Dimmer đèn 500W 281080
741.290 ₫ 741.290 ₫ 741290.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer đèn 500W
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281080
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- 60-500 W cho đèn sợi đốt và đèn halogen 230 V ~
- Đèn halogen 60-500 VA ELV với biến áp sắt từ và bộ bù
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-1
Dimmer quạt 281081
1.246.300 ₫ 1.246.300 ₫ 1246300.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer quạt
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281081
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 2A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-1
Dimmer quạt 5 tốc độ 281082
894.300 ₫ 894.300 ₫ 894300.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer quạt 5 tốc độ
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281082
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- 100 W cho quạt có đường kính tổng thể 48 ''
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-1
Dimmer đèn có công tắc 281084
804.540 ₫ 804.540 ₫ 804540.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer đèn có công tắc
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281084
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer, có công tắc
- 60-500 W cho đèn sợi đốt và đèn halogen 230 V ~
- Đèn halogen 60-500 VA ELV với biến áp sắt từ và bộ bù
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-1
Dimmer đèn 1000W 281085
1.322.200 ₫ 1.322.200 ₫ 1322200.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer đèn 1000W
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281085
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- 60-1000 W (230 V) 60-500 W (127 V) cho đèn sợi đốt và đèn halogen
- 60-600 VA (230 V) 60-300 VA (127 V) cho đèn halogen có biến áp điện tử
- 60-1000 VA (230 V) 60-500 W (127 V) cho đèn halogen có máy biến áp sắt từ
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-1
Dimmer đèn đa năng 300W 281086
1.666.500 ₫ 1.666.500 ₫ 1666500.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer đèn đa năng 300W
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281086
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- 100-240 V ~ cho tất cả các loại đèn điều chỉnh độ sáng:
+ LED có thể điều chỉnh độ sáng: 5 đến 75 W (tối đa 10 đèn)
+ Đèn huỳnh quang compact có thể điều chỉnh độ sáng: 5 đến 75 W (tối đa 10 đèn)
+ Ống huỳnh quang có chấn lưu: 5 đến 300 VA
+ Halogen và sợi đốt: 5 đến 300 W
+ Máy biến áp điện tử hoặc sắt từ: 5 đến 300 VA
- Khi được bật, đèn dần dần (2 giây) sáng lên ở mức đã đặt trước khi tắt lần cuối cùng
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-1
Ổ cắm đơn 2 chấu 281100
174.900 ₫ 174.900 ₫ 174900.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn 2 chấu
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281100
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 2 chấu, 2P
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn 2 chấu có công tắc 281101
234.300 ₫ 234.300 ₫ 234300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn 2 chấu có công tắc
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281101
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 2 chấu, 2P, có công tắc
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi 2 chấu 281102
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi 2 chấu
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281102
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đôi 2 chấu, 2P
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn 3 chấu 281103
213.070 ₫ 213.070 ₫ 213070.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn 3 chấu
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281103
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 3 chấu, 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi 3 chấu 281104
284.020 ₫ 284.020 ₫ 284020.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi 3 chấu
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281104
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đôi 3 chấu, 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 281120
388.850 ₫ 388.850 ₫ 388850.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn đa năng có công tắc
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281120
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 3 chấu, 2P+E, có công tắc
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 281122
642.620 ₫ 642.620 ₫ 642620.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi đa năng có công tắc
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281122
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đôi 3 chấu, 2P+E, có công tắc
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm máy cạo râu 281135
2.448.050 ₫ 2.448.050 ₫ 2448050.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm máy cạo râu
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281135
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm
- Điện áp hoạt động: 230 V / 120 V~ - 50/60 Hz
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-5
Ổ cắm đơn TV 281151
217.250 ₫ 217.250 ₫ 217250.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn TV
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281151
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm TV
- Loại đầu cắm: Female - Đầu cái
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại đơn RJ11 281160
253.220 ₫ 253.220 ₫ 253220.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại đơn RJ11
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281160
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại
- Loại đầu cắm: RJ11
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đơn CAT5e 281161
323.400 ₫ 323.400 ₫ 323400.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đơn CAT5e
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281161
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đơn CAT6 281162
368.500 ₫ 368.500 ₫ 368500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đơn CAT6
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281162
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại đôi RJ11 281163
778.800 ₫ 778.800 ₫ 778800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại đôi RJ11
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281163
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại
- Loại đầu cắm: RJ11
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đôi CAT5e 281164
873.400 ₫ 873.400 ₫ 873400.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đôi CAT5e
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281164
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đôi CAT6 281165
997.700 ₫ 997.700 ₫ 997700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đôi CAT6
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281165
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại + Ổ cắm mạng CAT5e 281166
754.600 ₫ 754.600 ₫ 754600.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại + Ổ cắm mạng CAT5e
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281166
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại, ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ11, RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che trơn 281190
89.100 ₫ 89.100 ₫ 89100.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che trơn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281190
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Khung chuyển đơn - 2 module 281192
118.800 ₫ 118.800 ₫ 118800.0 VND
Tên sản phẩm: Khung chuyển đơn - 2 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281192
Thông tin sản phẩm:
- Khung module
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che - 1 module 654360
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che - 1 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654360
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt viền đơn 281900
28.600 ₫ 28.600 ₫ 28600.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt viền đơn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281900
Thông tin sản phẩm:
- Mặt viền
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Đèn LED xanh lá 281997
106.700 ₫ 106.700 ₫ 106700.0 VND
Tên sản phẩm: LED xanh lá
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281997
Thông tin sản phẩm:
- LED
- LED 220 V, tiêu thụ thấp màu xanh lá cây
- Để sử dụng định vị
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Đèn LED đỏ 281998
106.700 ₫ 106.700 ₫ 106700.0 VND
Tên sản phẩm: LED đỏ
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281998
Thông tin sản phẩm:
- LED
- LED 220 V, tiêu thụ thấp màu đỏ
- Để sử dụng định vị
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Hộp âm sàn 3 Module - Mặt nhôm 054010
800.000 ₫ 800.000 ₫ 800000.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 3 Module - Mặt nhôm
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054010
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Nhôm
- Màu sắc: Nhôm mờ
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 3 Module - Mặt đồng 054015
1.320.000 ₫ 1.320.000 ₫ 1320000.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 3 Module - Mặt đồng
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054015
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Đồng
- Màu sắc: Đồng
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 6 Module - Mặt nhôm 054012
1.805.100 ₫ 1.805.100 ₫ 1805100.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 6 Module - Mặt nhôm
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054012
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Nhôm
- Màu sắc: Nhôm mờ
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 6 Module - Mặt đồng 054017
2.707.100 ₫ 2.707.100 ₫ 2707100.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 6 Module - Mặt đồng
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054017
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Đồng
- Màu sắc: Đồng
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 4 Module - Mặt nhôm 054011
1.263.900 ₫ 1.263.900 ₫ 1263900.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 4 Module - Mặt nhôm
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054011
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Nhôm
- Màu sắc: Nhôm mờ
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 4 Module - Mặt đồng 054016
1.805.100 ₫ 1.805.100 ₫ 1805100.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 4 Module - Mặt đồng
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054016
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Đồng
- Màu sắc: Đồng
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 3 Module - Mặt thép không gỉ 054020
1.617.000 ₫ 1.617.000 ₫ 1617000.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 3 Module - Mặt thép không gỉ
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054020
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Màu sắc: Thép
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 6 Module - Mặt thép không gỉ 054022
2.707.100 ₫ 2.707.100 ₫ 2707100.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 6 Module - Mặt thép không gỉ
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054022
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Màu sắc: Thép
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 4 Module - Mặt thép không gỉ 054021
1.804.000 ₫ 1.804.000 ₫ 1804000.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 4 Module - Mặt thép không gỉ
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054021
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Màu sắc: Thép
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 8 Module - Mặt nhôm 054013
2.165.900 ₫ 2.165.900 ₫ 2165900.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 8 Module - Mặt nhôm
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054013
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Nhôm
- Màu sắc: Nhôm mờ
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 8 Module - Mặt đồng 054018
3.067.900 ₫ 3.067.900 ₫ 3067900.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 8 Module - Mặt đồng
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054018
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Đồng
- Màu sắc: Đồng
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Hộp âm sàn 8 Module - Mặt thép không gỉ 054023
3.067.900 ₫ 3.067.900 ₫ 3067900.0 VND
Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 8 Module - Mặt thép không gỉ
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054023
Thông tin sản phẩm:
- Hộp âm sàn
- Thiết kế mỏng để tích hợp hoàn hảo vào sàn nhà
- Mở nhẹ nhàng để nâng cao sự thoải mái và an toàn
- Được trang bị hệ thống khóa '' đẩy và trượt '' để tránh tình cờ mở bằng chân
- Được trang bị ổ cắm Mosaic hoặc Arteor
- Để lắp đặt, hãy sử dụng các hộp lắp phẳng cho sàn bê tông hoặc bộ dụng cụ cho sàn tiếp cận nâng cao
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Màu sắc: Thép
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Đế âm kim loại 3 Module 054000
144.100 ₫ 144.100 ₫ 144100.0 VND
Tên sản phẩm: Đế âm kim loại 3 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054000
Thông tin sản phẩm:
- Đế âm sàn
- Để lắp đặt hộp sàn bật lên trong sàn bê tông
- Được trang bị đầu ra cho ống Ø20 và Ø25 mm
- Chất liệu: Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Đế âm kim loại 4 Module 054001
180.400 ₫ 180.400 ₫ 180400.0 VND
Tên sản phẩm: Đế âm kim loại 4 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054001
Thông tin sản phẩm:
- Đế âm sàn
- Để lắp đặt hộp sàn bật lên trong sàn bê tông
- Được trang bị đầu ra cho ống Ø20 và Ø25 mm
- Chất liệu: Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Đế âm kim loại 6 Module 054002
288.200 ₫ 288.200 ₫ 288200.0 VND
Tên sản phẩm: Đế âm kim loại 6 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054002
Thông tin sản phẩm:
- Đế âm sàn
- Để lắp đặt hộp sàn bật lên trong sàn bê tông
- Được trang bị đầu ra cho ống Ø20 và Ø25 mm
- Chất liệu: Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Đế âm kim loại 8 Module 054003
360.800 ₫ 360.800 ₫ 360800.0 VND
Tên sản phẩm: Đế âm kim loại 8 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Hộp âm sàn
Mã sản phẩm: 054003
Thông tin sản phẩm:
- Đế âm sàn
- Để lắp đặt hộp sàn bật lên trong sàn bê tông
- Được trang bị đầu ra cho ống Ø20 và Ø25 mm
- Chất liệu: Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 3 Module 054005
162.800 ₫ 162.800 ₫ 162800.0 VND
Tên sản phẩm: Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 3 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Phụ kiện
Mã sản phẩm: 054005
Thông tin sản phẩm:
- Phụ kiện
- Bao gồm một ngăn chứa trống và giá đỡ cố định cho gạch lát sàn hoặc mặt bàn có lối vào nâng lên
- Được trang bị bộ giữ cáp cho cáp điện, để đảm bảo an toàn hơn cho việc lắp đặt
- Tương thích với:
+ Cáp dữ liệu CAT6
+ Cáp âm thanh / video
- Chất liệu: Nhựa + Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 4 Module 054006
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
Tên sản phẩm: Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 4 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Phụ kiện
Mã sản phẩm: 054006
Thông tin sản phẩm:
- Phụ kiện
- Bao gồm một ngăn chứa trống và giá đỡ cố định cho gạch lát sàn hoặc mặt bàn có lối vào nâng lên
- Được trang bị bộ giữ cáp cho cáp điện, để đảm bảo an toàn hơn cho việc lắp đặt
- Tương thích với:
+ Cáp dữ liệu CAT6
+ Cáp âm thanh / video
- Chất liệu: Nhựa + Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 6 Module 054007
327.690 ₫ 327.690 ₫ 327690.0 VND
Tên sản phẩm: Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 6 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Phụ kiện
Mã sản phẩm: 054007
Thông tin sản phẩm:
- Phụ kiện
- Bao gồm một ngăn chứa trống và giá đỡ cố định cho gạch lát sàn hoặc mặt bàn có lối vào nâng lên
- Được trang bị bộ giữ cáp cho cáp điện, để đảm bảo an toàn hơn cho việc lắp đặt
- Tương thích với:
+ Cáp dữ liệu CAT6
+ Cáp âm thanh / video
- Chất liệu: Nhựa + Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 8 Module 054008
408.870 ₫ 408.870 ₫ 408870.0 VND
Tên sản phẩm: Phụ kiện lắp cho mặt sàn hoặc mặt bàn - 8 Module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Phụ kiện
Mã sản phẩm: 054008
Thông tin sản phẩm:
- Phụ kiện
- Bao gồm một ngăn chứa trống và giá đỡ cố định cho gạch lát sàn hoặc mặt bàn có lối vào nâng lên
- Được trang bị bộ giữ cáp cho cáp điện, để đảm bảo an toàn hơn cho việc lắp đặt
- Tương thích với:
+ Cáp dữ liệu CAT6
+ Cáp âm thanh / video
- Chất liệu: Nhựa + Kim loại
- Theo tiêu chuẩn IEC 60670-23, IEC 60884-1 và NFC 61-314

Công tắc 1 chiều - Loại 1 module 654304
20.900 ₫ 20.900 ₫ 20900.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc 1 chiều - Loại 1 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654304
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc 2 chiều - Loại 1 module 654306
45.100 ₫ 45.100 ₫ 45100.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc 2 chiều - Loại 1 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654306
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc 1 chiều có đèn - Loại 1 module 654321
115.500 ₫ 115.500 ₫ 115500.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc 1 chiều có đèn - Loại 1 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654321
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều, có đèn LED
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc 1 chiều - Loại 1.5 module 654307
20.900 ₫ 20.900 ₫ 20900.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc 1 chiều - Loại 1.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654307
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc 2 chiều - Loại 1.5 module 654309
45.100 ₫ 45.100 ₫ 45100.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc 2 chiều - Loại 1.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654309
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc trung gian - Loại 1.5 module 654313
260.700 ₫ 260.700 ₫ 260700.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc trung gian - Loại 1.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654313
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc trung gian
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc 2 cực có đèn - Loại 1.5 module 654318
151.800 ₫ 151.800 ₫ 151800.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc 2 cực có đèn - Loại 1.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654318
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước nóng - Loại 1.5 module 654319
151.800 ₫ 151.800 ₫ 151800.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước nóng - Loại 1.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654319
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn chuông - Loại 1.5 module 654308
77.000 ₫ 77.000 ₫ 77000.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn chuông - Loại 1.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654308
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn chuông
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 10A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Dimmer cho đèn sợi đốt - Loại 1.5 module 654337
352.000 ₫ 352.000 ₫ 352000.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer cho đèn sợi đốt
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654337
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dùng cho đèn đèn sợi đốt công suất 60 - 400W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Dimmer cho đèn halogen - Loại 1.5 module 654338
795.300 ₫ 795.300 ₫ 795300.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer cho đèn halogen
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654338
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dùng cho đèn đèn halogen công suất 60 - 400W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Dimmer cho quạt - Loại 1.5 module 654336
504.900 ₫ 504.900 ₫ 504900.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer cho quạt
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654336
Thông tin sản phẩm:
- Dimmer
- Điện áp hoạt động: 220V
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm 2 chấu có màng che 654320
39.600 ₫ 39.600 ₫ 39600.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm 2 chấu có màng che
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654320
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm, 2P, có màng che
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm 3 chấu có màng che 654324
71.500 ₫ 71.500 ₫ 71500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm 3 chấu có màng che
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654324
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm, 2P+E, có màng che
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi 3 chấu có màng che 654326
104.500 ₫ 104.500 ₫ 104500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi 3 chấu có màng che
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654326
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm, 2P+E, có màng che
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm 3 chấu đa năng có màng che 654325
71.500 ₫ 71.500 ₫ 71500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm 3 chấu đa năng có màng che
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654325
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm, 2P+E, có màng che
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm TV 654330
90.200 ₫ 90.200 ₫ 90200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm TV
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654330
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm TV
- Đầu cắm: Female - Đầu cái
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại 654331
90.200 ₫ 90.200 ₫ 90200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654331
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại
- Đầu cắm: RJ11
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng CAT5e 654332
196.900 ₫ 196.900 ₫ 196900.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng CAT5e
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654332
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng CAT6 654333
233.200 ₫ 233.200 ₫ 233200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng CAT6
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654333
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Đèn báo đỏ 654340
71.500 ₫ 71.500 ₫ 71500.0 VND
Tên sản phẩm: Đèn báo đỏ
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654340
Thông tin sản phẩm:
- Đèn chỉ thị
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Đỏ
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Đèn báo xanh 654341
71.500 ₫ 71.500 ₫ 71500.0 VND
Tên sản phẩm: Đèn báo xanh
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654341
Thông tin sản phẩm:
- Đèn chỉ thị
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Xanh
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che - 1.5 module 654361
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che - 1.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654361
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che - 2 module 654362
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che - 2 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654362
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che - 3 module 654363
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che - 3 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654363
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che - 4 module 654364
37.400 ₫ 37.400 ₫ 37400.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che - 4 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654364
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che - 5 module 654365
37.400 ₫ 37.400 ₫ 37400.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che - 5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654365
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che - 6 module 654366
37.400 ₫ 37.400 ₫ 37400.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che - 6 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654366
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che cho MCB 1 cực 654354
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che cho MCB 1 cực
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654354
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che cho MCB 2 cực 654358
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che cho MCB 2 cực
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654358
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che + khung đỡ cho cầu dao an toàn 654367
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che + khung đỡ cho cầu dao an toàn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654367
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Mặt che trơn 654369
18.700 ₫ 18.700 ₫ 18700.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che trơn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654369
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Phím che 0.5 module 654342
11.000 ₫ 11.000 ₫ 11000.0 VND
Tên sản phẩm: Mặt che 0.5 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Rivia
Mã sản phẩm: 654342
Thông tin sản phẩm:
- Mặt che
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Khung chuyển đôi - 2 module 281193
236.500 ₫ 236.500 ₫ 236500.0 VND
Tên sản phẩm: Khung chuyển đôi - 2 module
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Mallia
Mã sản phẩm: 281193
Thông tin sản phẩm:
- Khung module
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều 16A 282400
160.600 ₫ 160.600 ₫ 160600.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282400
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đơn 2 chiều 16A 282401
191.400 ₫ 191.400 ₫ 191400.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282401
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đôi 1 chiều 16A 282402
238.700 ₫ 238.700 ₫ 238700.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282402
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đôi 2 chiều 16A 282403
286.000 ₫ 286.000 ₫ 286000.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282403
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc ba 1 chiều 16A 282404
363.000 ₫ 363.000 ₫ 363000.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282404
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc ba 2 chiều 16A 282405
436.700 ₫ 436.700 ₫ 436700.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282405
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc bốn 1 chiều 16A 282406
581.900 ₫ 581.900 ₫ 581900.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp; 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282406
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc bốn 2 chiều 16A 282407
657.800 ₫ 657.800 ₫ 657800.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282407
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc trung gian 16A 282413
299.200 ₫ 299.200 ₫ 299200.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282413
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Ổ cắm đôi 3 chấu 2P+E -15A 282436
335.500 ₫ 335.500 ₫ 335500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi 3 chấu 2P+E -15A 282436
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282436
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đôi 3 chấu, 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 15A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A 282434
421.300 ₫ 421.300 ₫ 421300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 2P+E -15A 282434
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282434
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn đa năng 3 chấu, 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 15A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A 282435
960.300 ₫ 960.300 ₫ 960300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 2P+E -15A 282435
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282435
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đôi đa năng 3 chấu có công tắc 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 15A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn đa năng 13A - có công tắc + USB Type A 282442
1.698.400 ₫ 1.698.400 ₫ 1698400.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn đa năng có công tắc + USB Charger Type A
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282442
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 3 chấu, 2P+E, cổng sạc USB Type A , công tắc bật tắt nguồn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Có miếng chặn an toàn cho trẻ em
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = - 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc + USB Type A+C 282444
2.934.800 ₫ 2.934.800 ₫ 2934800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi đa năng có công tắc + USB Charger Type A+C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282444
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 3 chấu, 2P+E, cổng sạc USB Type A + C, công tắc bật tắt nguồn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Có miếng chặn an toàn cho trẻ em
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = - 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm dao cạo râu 282439
2.574.000 ₫ 2.574.000 ₫ 2574000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm máy cạo râu
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282439
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm
- Điện áp hoạt động: 230 V / 120 V~ - 50/60 Hz
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-2-5
Ổ cắm đơn TV 282449
335.500 ₫ 335.500 ₫ 335500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm TV
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282449
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm TV
- Loại đầu cắm: Đầu đực
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại đơn RJ11 282445
260.700 ₫ 260.700 ₫ 260700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại đơn RJ11
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282445
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại
- Loại đầu cắm: RJ11
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại đôi RJ11 282446
359.700 ₫ 359.700 ₫ 359700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại đôi RJ11
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282446
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại
- Loại đầu cắm: RJ11
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đơn CAT5E 282460
322.300 ₫ 322.300 ₫ 322300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đơn CAT5E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282460
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đôi CAT5E 282462
466.290 ₫ 466.290 ₫ 466290.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đôi CAT5E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282462
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đơn CAT6E 282461
386.100 ₫ 386.100 ₫ 386100.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đơn CAT6E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282461
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đôi CAT6E 282463
616.000 ₫ 616.000 ₫ 616000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đôi CAT6E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282463
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm HDMI & USB Galion 282448
1.046.100 ₫ 1.046.100 ₫ 1046100.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm HMDI + USB Charger Type A
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282448
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm HDMI, cổng sạc USB Type A
- Điện áp hoạt động: 220V
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm USB đôi 2.4A 5V 12W 282447
1.996.500 ₫ 1.996.500 ₫ 1996500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm USB đôi Type A
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282447
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm USB Type A x2
- Điện áp hoạt động: 220V
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1

1.426.700 ₫
Nút nhấn có biểu tượng "chuông" 282411
266.200 ₫ 266.200 ₫ 266200.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn có biểu tượng chuông
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282411
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 6A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn không có biểu tượng "chuông" 282410
240.900 ₫ 240.900 ₫ 240900.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn không có biểu tượng chuông
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282410
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 6A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn chuông - DND - MUR 282417
1.766.600 ₫ 1.766.600 ₫ 1766600.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 6A
Điện áp; 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Model 282417
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc DND&MUR 16AX(INDOOR) 282416
742.500 ₫ 742.500 ₫ 742500.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp/China
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy
Chất liệu dẫn điện : Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 16A
Model 282416
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc thẻ cơ 282415
1.529.000 ₫ 1.529.000 ₫ 1529000.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp/China
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy
Dòng điện: 16A
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 16A
Model 282415
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc thẻ RFID 282418
2.467.300 ₫ 2.467.300 ₫ 2467300.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp/China
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy
Dòng điện: 16A
Thẻ: RFID
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 16A
Model 282418
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đơn 2 cực có đèn 20A 282408
419.100 ₫ 419.100 ₫ 419100.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 cực 20A có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282408
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đôi 2 cực có đèn 20A 282409
818.400 ₫ 818.400 ₫ 818400.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 2 cực 20A có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282409
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 2 cực 2 chiều có đèn 20A 282412
503.800 ₫ 503.800 ₫ 503800.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 cực 2 chiều 20A có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282412
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 2 cực 1 chiều 45A - Có đèn 282426
886.600 ₫ 886.600 ₫ 886600.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều 45A - Có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282426
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực, có đèn neon màu đỏ
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 45A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 2 cực 1 chiều 45A - Có đèn 282427
937.200 ₫ 937.200 ₫ 937200.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 1 chiều 45A - Có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282427
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực, có đèn neon màu đỏ
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 45A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Dimmer đèn đa năng 300W RLC + LED 100-240V 282420
1.261.700 ₫ 1.261.700 ₫ 1261700.0 VND
Tên sản phẩm: Dimmer đèn đa năng 300W RLC + LED 100W - 240V 282420
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 28242
Thông tin sản phẩm:
- Điều chỉnh xoay bật/tắt và tăng giảm độ sáng 50/60 Hz
- Điều chỉnh công suất: 300W RLC + LED 100W - 240V
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 1 chiều 16A 282400-C2
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282400-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đơn 2 chiều 16A 282401-C2
226.600 ₫ 226.600 ₫ 226600.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282401-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đôi 1 chiều 16A 282402-C2
286.000 ₫ 286.000 ₫ 286000.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282402-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đôi 2 chiều 16A 282403-C2
330.000 ₫ 330.000 ₫ 330000.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282403-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc ba 1 chiều 16A 282404-C2
396.000 ₫ 396.000 ₫ 396000.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282404-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc ba 2 chiều 16A 282405-C2
468.600 ₫ 468.600 ₫ 468600.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282405-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc bốn 1 chiều 16A 282406-C2
592.900 ₫ 592.900 ₫ 592900.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282406-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc bốn 2 chiều 16A 282407-C2
707.300 ₫ 707.300 ₫ 707300.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282407-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc trung gian 16A 282413-C2
299.200 ₫ 299.200 ₫ 299200.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy + cao su giảm chấn tạo độ êm khi sử dụng
Cơ phận đóng ngắt: Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Điện áp: 220V
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 20A/16AX
Model 282413-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Ổ cắm đôi 3 chấu 2P+E -15A 282436-C2
319.000 ₫ 319.000 ₫ 319000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi 3 chấu 2P+E -15A 282436-C2
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282436-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đôi 3 chấu, 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 15A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A 282434-C2
443.300 ₫ 443.300 ₫ 443300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 2P+E -15A 282434-C2
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282434-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn đa năng 3 chấu, 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 15A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A 282435-C2
984.500 ₫ 984.500 ₫ 984500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 2P+E -15A 282435-C2
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282435-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đôi đa năng 3 chấu có công tắc 2P+E
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 15A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn đa năng 13A - có công tắc + USB Type A 282442-C2
1.745.700 ₫ 1.745.700 ₫ 1745700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đơn đa năng có công tắc + USB Charger Type A
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282442-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 3 chấu, 2P+E, cổng sạc USB Type A , công tắc bật tắt nguồn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Có miếng chặn an toàn cho trẻ em
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = - 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc + USB Type A+C 282444-C2
2.545.400 ₫ 2.545.400 ₫ 2545400.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi đa năng có công tắc + USB Charger Type A+C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282444-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm đơn 3 chấu, 2P+E, cổng sạc USB Type A + C, công tắc bật tắt nguồn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 16A
- Có miếng chặn an toàn cho trẻ em
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = - 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại đơn RJ11 282445-C2
239.800 ₫ 239.800 ₫ 239800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại đơn RJ11
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282445-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại
- Loại đầu cắm: RJ11
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm điện thoại đôi RJ11 282446-C2
345.400 ₫ 345.400 ₫ 345400.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại đôi RJ11
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282446-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm điện thoại
- Loại đầu cắm: RJ11
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm HDMI & USB Galion 282448-C2
969.100 ₫ 969.100 ₫ 969100.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm HMDI + USB Charger Type A
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282448-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm HDMI, cổng sạc USB Type A
- Điện áp hoạt động: 220V
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm đơn TV 282449-C2
330.000 ₫ 330.000 ₫ 330000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm TV
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282449-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm TV
- Loại đầu cắm: Đầu cái
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đơn CAT5E 282460-C2
299.199 ₫ 299.199 ₫ 299199.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đơn CAT5E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282460-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đơn CAT6E 282461-C2
396.000 ₫ 396.000 ₫ 396000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đơn CAT6E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282461-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đôi CAT5E 282462-C2
383.900 ₫ 383.900 ₫ 383900.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đôi CAT5E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282462-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm mạng đôi CAT6E 282463-C2
575.300 ₫ 575.300 ₫ 575300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đôi CAT6E
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282463-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm mạng
- Loại đầu cắm: RJ45
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Ổ cắm USB đôi 2.4A 5V 12W 282447-C2
1.874.400 ₫ 1.874.400 ₫ 1874400.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm USB đôi Type A
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282447-C2
Thông tin sản phẩm:
- Ổ cắm USB Type A x2
- Điện áp hoạt động: 220V
- Bộ sạc USB theo chuẩn IEC 60950-1
- USB loại A 2,4 A - 5 V = 12 W
- Mức tiêu thụ ở chế độ thụ động <0,08 W
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn có biểu tượng "chuông" 282411-C2
276.100 ₫ 276.100 ₫ 276100.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn có biểu tượng chuông
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282411-C2
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 6A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: CHampagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Nút nhấn không có biểu tượng "chuông" 282410-C2
270.600 ₫ 270.600 ₫ 270600.0 VND
Tên sản phẩm: Nút nhấn không có biểu tượng chuông
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282410-C2
Thông tin sản phẩm:
- Nút nhấn
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 6A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc DND&MUR 16AX(INDOOR) 282416-C2
719.400 ₫ 719.400 ₫ 719400.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp/China
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy
Chất liệu dẫn điện : Đồng nguyên chất
Dòng điện: 16A
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 16A
Model 282416-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc thẻ cơ 282415-C2
161.700 ₫ 161.700 ₫ 161700.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp/China
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy
Dòng điện: 16A
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 16A
Model 282415-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc thẻ RFID 282418-C2
2.578.400 ₫ 2.578.400 ₫ 2578400.0 VND
Thương hiệu: Legrand
Xuất xứ thương hiệu: Pháp/China
Chất liệu: Nhựa Polycarnonate chống cháy
Dòng điện: 16A
Thẻ: RFID
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh trực tiếp anh nắng mặt trời lâu ngày, là loại thiết bị lắp đặt trong nhà
Hướng dẫn sử dụng: Lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Lắp đặt trong nhà chuẩn IP20
Lắp đặt đúng dòng định mức 16A
Model 282418-C2
Kích thước 88x88mm
Quy cách 12 bộ/ hộp
Quy cách 10 hộp/ thùng
Công tắc đơn 2 cực có đèn 20A 282408-C2
451.000 ₫ 451.000 ₫ 451000.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 cực 20A có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282408-C2
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đôi 2 cực có đèn 20A 282409-C2
855.800 ₫ 855.800 ₫ 855800.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đôi 2 cực 20A có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282409-C2
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1
Công tắc đơn 2 cực 2 chiều có đèn 20A 282412-C2
542.300 ₫ 542.300 ₫ 542300.0 VND
Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 cực 2 chiều 20A có đèn
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Galion
Mã sản phẩm: 282412-C2
Thông tin sản phẩm:
- Công tắc 2 cực, 2 chiều
- Điện áp hoạt động: 220V
- Dòng điện: 20A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Champagne
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn BS-EN 60669-1