Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
12 mặt hàng tìm thấy.
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech M1/M3-3A Ltech
297.000 ₫ 297.000 ₫ 297000.0 VND
Thông số kỹ thuật:
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu:
+ Model: M3-3A
+ Power Input: 12~24Vdc
+ Current Load: 3A×3CH Max. 9A
+ Output Power: (0~36W...72W)×3CH
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions:L135×W30×H20(mm)
+ Weight(N.W.): 47g

- Điều khiển:
+ Model: M1
+ Working Voltage: 3V (battery CR2032)
+ Working Frequency: 433.92MHz
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions: L104×W58×H9(mm)
+ Weight(N.W.): 42g
+ Total: 135g
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech M1+M3-3A Tăng Giảm Cường Độ Ánh Sáng, LED Dimmer Controller
710.000 ₫ 710.000 ₫ 710000.0 VND
Thông số kỹ thuật:
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu:
+ Model: M3-3A
+ Power Input: 12~24Vdc
+ Current Load: 3A×3CH Max. 9A
+ Output Power: (0~36W...72W)×3CH
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions:L135×W30×H20(mm)
+ Weight(N.W.): 47g

- Điều khiển:
+ Model: M1
+ Working Voltage: 3V (battery CR2032)
+ Working Frequency: 433.92MHz
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions: L104×W58×H9(mm)
+ Weight(N.W.): 42g
+ Total: 135g
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech M2+M3-3A Thay Đổi Độ Ấm Lạnh Ánh Sáng, LED Dimmer Controller
742.000 ₫ 742.000 ₫ 742000.0 VND
Thông số kỹ thuật:
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu:
+ Model: M3-3A
+ Power Input: 12~24Vdc
+ Current Load: 3A×3CH Max. 9A
+ Output Power: (0~36W)×3CH
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions:L135×W30×H20(mm)
+ Weight(N.W.): 47g

- Điều khiển:
+ Model: M2/M5
+ Working Voltage: 3V (battery CR2032)
+ Working Frequency: 433.92MHz
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions: L104×W58×H9(mm)
+ Weight(N.W.): 42g
+ Total: 135g
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech M3+M3-3A Điều Chỉnh Màu Sắc Ánh Sáng, LED Dimmer Controller
760.000 ₫ 760.000 ₫ 760000.0 VND
Thông số kỹ thuật:
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu:
+ Model: M3-3A
+ Power Input: 12~24Vdc
+ Current Load: 3A×3CH Max. 9A
+ Output Power: (0~36W)×3CH
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions:L135×W30×H20(mm)
+ Weight(N.W.): 47g

- Điều khiển:
+ Model: M1
+ Working Voltage: 3V (battery CR2032)
+ Working Frequency: 433.92MHz
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions: L104×W58×H9(mm)
+ Weight(N.W.): 42g
+ Total: 135g
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech M8+M4-3A Điều Chỉnh Màu Sắc Ánh Sáng, LED Dimmer Controller
796.000 ₫ 796.000 ₫ 796000.0 VND
Thông số kỹ thuật:
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu:
+ Model: M4-3A
+ Power Input: 12~24Vdc
+ Current Load: 3A×3CH Max. 12A
+ Output Power: (0~36W)×4CH
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions:L125×W33×H20(mm)
+ Weight(N.W.): 60g

- Điều khiển:
+ Model: M4/M8
+ Working Voltage: 3V (battery CR2032)
+ Working Frequency: 433.92MHz
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions: L104×W58×H9(mm)
+ Weight(N.W.): 42g
+ Total: 135g
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech M6+M3-3A Điều Chỉnh Màu Sắc Ánh Sáng, LED Dimmer Controller
624.000 ₫ 624.000 ₫ 624000.0 VND
Thông số kỹ thuật:
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu:
+ Model: M3-3A
+ Power Input: 12~24Vdc
+ Current Load: 3A×3CH Max. 9A
+ Output Power: (0~36W)×3CH
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions:L135×W30×H20(mm)
+ Weight(N.W.): 47g

- Điều khiển:
+ Model: M3/M6/M7
+ Working Voltage: 3V (battery CR2032)
+ Working Frequency: 433.92MHz
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions: L104×W58×H9(mm)
+ Weight(N.W.): 42g
+ Total: 135g
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech M7+M3-3A Điều Chỉnh Màu Sắc Ánh Sáng, LED Dimmer Controller
640.000 ₫ 640.000 ₫ 640000.0 VND
Thông số kỹ thuật:
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu:
+ Model: M3-3A
+ Power Input: 12~24Vdc
+ Current Load: 3A×3CH Max. 9A
+ Output Power: (0~36W)×3CH
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions:L135×W30×H20(mm)
+ Weight(N.W.): 47g

- Điều khiển:
+ Model: M3/M6/M7
+ Working Voltage: 3V (battery CR2032)
+ Working Frequency: 433.92MHz
+ Working Temp: -30℃~55℃
+ Dimensions: L104×W58×H9(mm)
+ Weight(N.W.): 42g
Bộ Điều Khiển Đèn Led Ltech Wifi-101-CT Điều Chỉnh Màu Sắc Ánh Sáng, LED Dimmer Controller
635.250 ₫ 635.250 ₫ 635250.0 VND
Product Name : WiFi LED Controller
Input Voltage : 12 ~ 24Vdc
Out Control:CT LED Lights
Current Load : 6A Max 12A
Output Power : (0~72...144W) x 2CH
Network Type : WiFi 2.4GHz , IEEE 802.11b/g/n
Working Temp. : -30℃ ~ +55℃
Dimension : L125 x W33 x H20(mm)
Packing:L127 x W35 x H24(mm)
Net Weight : 52g
Gross Weight : 70g
Bảng điều khiển cảm ứng Controller DX5
1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1090000.0 VND
Model: DX5

Input Voltage: 100~240Vac
Output Signal: RF 2.4GHz, DMX512
Working Temp.: -30°C~55°C
Control Mode: 4 Zone Control
Dimensions: L86×W86×H36(mm)
Package Size: L113×W112×H50(mm)
Weight (G.W.): 225g
EX1 RF+DMX512 bảng điều khiển cảm ứng Dimming European
1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1090000.0 VND
Model: EX1

Control type: Dimming
Input voltage: 100-240Vac
Output signal: RF 2.4GHz, DMX512
Working temp.: -20°C~55°C
Dimensions: L86×W86×H36(mm)
Package size: L113×W112×H50(mm)
Weight(G.W.): 225g
EX2 RF+DMX512 bảng điều khiển cảm ứng CT European
1.182.000 ₫ 1.182.000 ₫ 1182000.0 VND
Model: EX2

Control type: CT
Input voltage: 100-240Vac
Output signal: DMX512
Wireless type: RF 2.4GHz
Working temp.: -20°C~55°C
Dimensions: L86×W86×H36(mm)
Package size: L113×W112×H50(mm)
Weight(G.W.): 225g
EX6 RF+DMX512 bảng điều khiển cảm ứng CT European
1.364.000 ₫ 1.364.000 ₫ 1364000.0 VND
Model: EX6

Control type: CT
Input voltage: 100-240Vac
Output signal: DMX512
Wireless type: RF 2.4GHz
Zone: 4 zones
Working temp.: -20°C~55°C
Dimensions: L86×W86×H36(mm)
Package size: L113×W