Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
132 mặt hàng tìm thấy.
Bộ lọc
MCB 1P 6A 6kA Type C 419837
122.000 ₫ 122.000 ₫ 122000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 6A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419837
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 10A 6kA Type C 419838
124.000 ₫ 124.000 ₫ 124000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 10A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419838
MCB 1P 16A 6kA Type C 419840
126.000 ₫ 126.000 ₫ 126000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 16A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419840
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 20A 6kA Type C 419841
128.000 ₫ 128.000 ₫ 128000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 20A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419841
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 25A 6kA Type C 419842
129.000 ₫ 129.000 ₫ 129000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 25A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419842
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 32A 6kA Type C 419843
130.000 ₫ 130.000 ₫ 130000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 32A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419843
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 40A 6kA Type C 419844
146.300 ₫ 146.300 ₫ 146300.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 40A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419844
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 50A 6kA Type C 419845
187.000 ₫ 187.000 ₫ 187000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 50A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419845
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 63A 6kA Type C 419846
187.000 ₫ 187.000 ₫ 187000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 63A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419846
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 6A 6kA Type C 419870
283.000 ₫ 283.000 ₫ 283000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 6A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419870
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 10A 6kA Type C 419871
283.000 ₫ 283.000 ₫ 283000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 10A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419871
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 16A 6kA Type C 419873
283.000 ₫ 283.000 ₫ 283000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 16A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419873
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 20A 6kA Type C 419874
326.700 ₫ 326.700 ₫ 326700.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 20A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419874
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 25A 6kA Type C 419875
312.000 ₫ 312.000 ₫ 312000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 25A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419875
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 32A 6kA Type C 419876
334.000 ₫ 334.000 ₫ 334000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 32A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419876
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 40A 6kA Type C 419877
334.000 ₫ 334.000 ₫ 334000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 40A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419877
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 50A 6kA Type C 419878
541.000 ₫ 541.000 ₫ 541000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 50A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419878
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 63A 6kA Type C 419879
541.000 ₫ 541.000 ₫ 541000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 63A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419870
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 6A 6kA Type C 419881
440.000 ₫ 440.000 ₫ 440000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 6A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419881
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 10A 6kA Type C 419882
484.000 ₫ 484.000 ₫ 484000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 10A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419882
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 16A 6kA Type C 419884
440.000 ₫ 440.000 ₫ 440000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 16A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419884
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 20A 6kA Type C 419885
474.000 ₫ 474.000 ₫ 474000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 20A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419885
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 25A 6kA Type C 419886
495.000 ₫ 495.000 ₫ 495000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 25A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419886
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 32A 6kA Type C 419887
534.000 ₫ 534.000 ₫ 534000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 32A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419887
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 40A 6kA Type C 419888
534.000 ₫ 534.000 ₫ 534000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 40A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419888
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 50A 6kA Type C 419889
800.000 ₫ 800.000 ₫ 800000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 50A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419889
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 63A 6kA Type C 419890
800.000 ₫ 800.000 ₫ 800000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 63A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419890
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 6A 6kA Type C 419914
720.000 ₫ 720.000 ₫ 720000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 6A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419914
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 10A 6kA Type C 419915
720.000 ₫ 720.000 ₫ 720000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 10A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419915
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 16A 6kA Type C 419917
720.000 ₫ 720.000 ₫ 720000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 16A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419917
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 20A 6kA Type C 419918
756.000 ₫ 756.000 ₫ 756000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 20A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419918
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 25A 6kA Type C 419919
790.000 ₫ 790.000 ₫ 790000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 25A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419919
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 32A 6kA Type C 419920
833.000 ₫ 833.000 ₫ 833000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 32A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419920
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 40A 6kA Type C 419921
904.000 ₫ 904.000 ₫ 904000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 40A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419921
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 50A 6kA Type C 419922
1.100.000 ₫ 1.100.000 ₫ 1100000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 50A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419922
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 63A 6kA Type C 419923
1.240.000 ₫ 1.240.000 ₫ 1240000.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 63A 6kA Type C
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: 419923
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- Cấp bảo vệ: IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
RCBO 1P+N 6A 30mA 410999
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 6A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 410999
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 10A 30mA 411000
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 10A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411000
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 16A 30mA 411002
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 16A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411002
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 20A 30mA 411003
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫ 1400000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 20A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411003
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 25A 30mA 411004
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 25A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411004
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 32A 30mA 411005
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 32A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411005
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 1P+N 40A 30mA 411006
2.020.000 ₫ 2.020.000 ₫ 2020000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 1P+N 40A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411006
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 1P+N
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 10A 30mA 411185
4.930.000 ₫ 4.930.000 ₫ 4930000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 10A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411185
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 10A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 16A 30mA 411186
5.423.000 ₫ 5.423.000 ₫ 5423000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 16A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411186
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 16A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 20A 30mA 411187
4.930.000 ₫ 4.930.000 ₫ 4930000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 20A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411187
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 20A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 25A 30mA 411188
5.731.000 ₫ 5.731.000 ₫ 5731000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 25A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411188
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 32A 30mA 411189
5.210.000 ₫ 5.210.000 ₫ 5210000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 32A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411189
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 32A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 40A 30mA 411190
5.590.000 ₫ 5.590.000 ₫ 5590000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 40A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411190
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 50A 30mA 411191
5.745.000 ₫ 5.745.000 ₫ 5745000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 50A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411191
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 50A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCBO 4P 63A 30mA 411192
6.337.000 ₫ 6.337.000 ₫ 6337000.0 VND
Tên sản phẩm: RCBO 4P 32A 30mA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCBOs
Mã sản phẩm: 411192
Thông tin sản phẩm:
- RCBO bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 400 VAC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng rò định mức (A): 30 mA
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -55°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 61009-1
RCD 2P 25A 30mA 10kA - 402024
940.000 ₫ 940.000 ₫ 940000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 25A 30mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402024
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30 mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1/61008-1
RCD 2P 40A 30mA 10kA - 402025
988.000 ₫ 988.000 ₫ 988000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 40A 30mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402025
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30 mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1/61008-1
RCD 2P 63A 30mA 10kA - 402026
1.019.000 ₫ 1.019.000 ₫ 1019000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 63A 30mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402026
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1/61008-1
RCD 2P 80A 30mA 10kA - 402027
1.460.000 ₫ 1.460.000 ₫ 1460000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 80A 30mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402027
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1/61008-1
RCD 2P 25A 100mA 10kA - 402028
864.000 ₫ 864.000 ₫ 864000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 25A 100mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402028
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 100mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 2P 40A 100mA 10kA - 402029
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 40A 100mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402029
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 100mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 2P 63A 100mA 10kA - 402030
1.208.900 ₫ 1.208.900 ₫ 1208900.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 63A 100mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402030
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 100mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 2P 25A 300mA 10kA - 402032
894.000 ₫ 894.000 ₫ 894000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 25A 300mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402032
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 300mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 2P 40A 300mA 10kA - 402033
925.000 ₫ 925.000 ₫ 925000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 40A 300mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402033
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 300mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 2P 63A 300mA 10kA - 402034
1.026.000 ₫ 1.026.000 ₫ 1026000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 2P 63A 300mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402034
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 300mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 25A 30mA 10kA - 402062
1.125.000 ₫ 1.125.000 ₫ 1125000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 25A 30mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402062
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 40A 30mA 10kA - 402063
1.220.000 ₫ 1.220.000 ₫ 1220000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 40A 30mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402063
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 63A 30mA 10kA - 402064
1.340.000 ₫ 1.340.000 ₫ 1340000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 63A 30mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402064
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 25A 100mA 10kA - 402066
1.125.000 ₫ 1.125.000 ₫ 1125000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 25A 100mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402066
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 100mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 40A 100mA 10kA - 402067
1.233.000 ₫ 1.233.000 ₫ 1233000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 40A 100mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402067
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 100mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 63A 100mA 10kA - 402068
1.340.000 ₫ 1.340.000 ₫ 1340000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 63A 100mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402068
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 100mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 25A 300mA 10kA - 402070
1.125.000 ₫ 1.125.000 ₫ 1125000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 25A 300mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402070
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 300mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 40A 300mA 10kA - 402071
1.233.000 ₫ 1.233.000 ₫ 1233000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 40A 300mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402071
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 300mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
RCD 4P 25A 300mA 10kA - 402072
1.340.000 ₫ 1.340.000 ₫ 1340000.0 VND
Tên sản phẩm: RCD 4P 63A 300mA 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: RCD
Mã sản phẩm: 402072
Thông tin sản phẩm:
- RCD chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 300mA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1
MCCB 3P 15A 10kA - 027000
1.101.000 ₫ 1.101.000 ₫ 1101000.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 15A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027000
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 15 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 20A 10kA - 027001
1.211.100 ₫ 1.211.100 ₫ 1211100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 20A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027001
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 25A 10kA - 027002
1.211.100 ₫ 1.211.100 ₫ 1211100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 25A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027002
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 30A 10kA - 027003
1.211.100 ₫ 1.211.100 ₫ 1211100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 30A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027003
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 30 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 40A 10kA - 027004
1.211.100 ₫ 1.211.100 ₫ 1211100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 40A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027004
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 50A 10kA - 027005
1.211.100 ₫ 1.211.100 ₫ 1211100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 50A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027005
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 60A 10kA - 027006
1.294.700 ₫ 1.294.700 ₫ 1294700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 60A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027006
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 60 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 75A 10kA - 027007
1.294.700 ₫ 1.294.700 ₫ 1294700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 75A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027007
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 75 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 80A 10kA - 027255
1.294.700 ₫ 1.294.700 ₫ 1294700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 80A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027255
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 100A 10kA - 027008
1.420.100 ₫ 1.420.100 ₫ 1420100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 100A 10kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027008
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 15A 20kA - 027020
1.382.700 ₫ 1.382.700 ₫ 1382700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 15A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027020
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 15 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 15A 20kA - 027021
1.316.700 ₫ 1.316.700 ₫ 1316700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 20A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027021
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 25A 20kA - 027022
1.382.700 ₫ 1.382.700 ₫ 1382700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 25A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027022
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 30A 20kA - 027023
1.402.500 ₫ 1.402.500 ₫ 1402500.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 30A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027023
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 30 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 40A 20kA - 027024
1.382.700 ₫ 1.382.700 ₫ 1382700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 40A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027024
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 15A 20kA - 027025
1.382.700 ₫ 1.382.700 ₫ 1382700.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 50A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027025
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 60A 20kA - 027026
1.496.000 ₫ 1.496.000 ₫ 1496000.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 60A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027026
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 60 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 75A 20kA - 027027
1.496.000 ₫ 1.496.000 ₫ 1496000.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 75A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027027
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 75 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 80A 20kA - 027257
1.496.000 ₫ 1.496.000 ₫ 1496000.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 80A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027257
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 100A 20kA - 0 27028
1.496.000 ₫ 1.496.000 ₫ 1496000.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 100A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027028
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 20 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 15A 36kA - 027060
1.719.300 ₫ 1.719.300 ₫ 1719300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 15A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027060
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 15 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 20A 36kA - 027061
1.719.300 ₫ 1.719.300 ₫ 1719300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 20A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027061
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 25A 36kA - 027062
1.719.300 ₫ 1.719.300 ₫ 1719300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 25A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027062
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 30A 36kA - 027063
1.719.300 ₫ 1.719.300 ₫ 1719300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 30A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027063
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 30 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 40A 36kA - 027064
1.719.300 ₫ 1.719.300 ₫ 1719300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 40A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027064
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 50A 36kA - 027065
1.719.300 ₫ 1.719.300 ₫ 1719300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 50A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027065
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 60A 36kA - 027066
1.906.300 ₫ 1.906.300 ₫ 1906300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 60A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027066
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 60 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 75A 36kA - 027067
1.906.300 ₫ 1.906.300 ₫ 1906300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 75A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027067
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 75 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 80A 36kA - 027259
1.906.300 ₫ 1.906.300 ₫ 1906300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 80A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027259
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 100A 36kA - 027068
1.906.300 ₫ 1.906.300 ₫ 1906300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 100A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027068
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 3P 100A 36kA - 027225
1.906.300 ₫ 1.906.300 ₫ 1906300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 125A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027225
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 380/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 125 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 36 kA
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 1 - 100mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm, 70 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 60947-2
MCCB 4P 15A 10kA - 027010
2.058.100 ₫ 2.058.100 ₫ 2058100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 15A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027010
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 15 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 20A 10kA - 027011
1.959.100 ₫ 1.959.100 ₫ 1959100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 20A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027011
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 25A 10kA - 027012
1.959.100 ₫ 1.959.100 ₫ 1959100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 25A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027012
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 30A 10kA - 027013
1.963.500 ₫ 1.963.500 ₫ 1963500.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 30A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027013
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 30 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 40A 10kA - 027014
2.096.600 ₫ 2.096.600 ₫ 2096600.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 40A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027014
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 50A 10kA - 027015
2.096.600 ₫ 2.096.600 ₫ 2096600.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 50A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027015
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 60A 10kA - 027016
2.096.600 ₫ 2.096.600 ₫ 2096600.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 60A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027016
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 60 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 75A 10kA - 027017
2.096.600 ₫ 2.096.600 ₫ 2096600.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 75A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027017
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 75 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 80A 10kA - 027256
2.096.600 ₫ 2.096.600 ₫ 2096600.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 80A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027256
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 100A 10kA - 027018
2.096.600 ₫ 2.096.600 ₫ 2096600.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 100A 10kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027018
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 15A 20kA - 027030
2.136.200 ₫ 2.136.200 ₫ 2136200.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 15A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027030
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 15 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 20A 20kA - 027031
2.136.200 ₫ 2.136.200 ₫ 2136200.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 20A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027031
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 25A 20kA - 027032
2.136.200 ₫ 2.136.200 ₫ 2136200.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 25A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027032
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 30A 20kA - 027033
2.175.800 ₫ 2.175.800 ₫ 2175800.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 30A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027033
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 30 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 40A 20kA - 027034
2.175.800 ₫ 2.175.800 ₫ 2175800.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 40A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027034
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 50A 20kA - 027035
2.175.800 ₫ 2.175.800 ₫ 2175800.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 50A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027035
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 60A 20kA - 027036
2.175.800 ₫ 2.175.800 ₫ 2175800.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 60A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027036
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 60 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 75A 20kA - 027037
2.175.800 ₫ 2.175.800 ₫ 2175800.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 75A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027037
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 75 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 15A 20kA - 027258
2.175.800 ₫ 2.175.800 ₫ 2175800.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 80A 20kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027258
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 100A 20kA - 027038
2.175.800 ₫ 2.175.800 ₫ 2175800.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 100A 20kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027038
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 20kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 15A 36kA - 027070
2.165.900 ₫ 2.165.900 ₫ 2165900.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 15A 36kA
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027070
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 15 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 20A 36kA - 027071
2.165.900 ₫ 2.165.900 ₫ 2165900.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 20A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027071
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 25A 36kA - 027072
2.165.900 ₫ 2.165.900 ₫ 2165900.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 25A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027072
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 30A 36kA - 027073
2.204.400 ₫ 2.204.400 ₫ 2204400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 30A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027073
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 30 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 40A 36kA - 027074
2.204.400 ₫ 2.204.400 ₫ 2204400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 40A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027074
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 50A 36kA - 027075
2.204.400 ₫ 2.204.400 ₫ 2204400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 50A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027075
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 60A 36kA - 027076
2.225.300 ₫ 2.225.300 ₫ 2225300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 60A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027076
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 60 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 75A 36kA - 027077
2.225.300 ₫ 2.225.300 ₫ 2225300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 75A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027077
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 75 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 80A 36kA - 027260
2.225.300 ₫ 2.225.300 ₫ 2225300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 80A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027260
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 100A 36kA - 027078
2.225.300 ₫ 2.225.300 ₫ 2225300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 100A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027078
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
MCCB 4P 125A 36kA - 027227
2.225.300 ₫ 2.225.300 ₫ 2225300.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 4P 125A 36kA
Thương hiệu: Legrang
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: 027227
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 220/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 125 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 36kA
- Số cực: 4P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 4X
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2