Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
146 mặt hàng tìm thấy.
MẶT VIỀN INOX 1 LỖ NGANG - M6801N
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
MẶT VIỀN INOX 1 LỖ NGANG
1 gang inox plate
MẶT VIỀN INOX 2 LỖ NGANG - M6802N
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
MẶT VIỀN INOX 2 LỖ NGANG
2 gangs inox plate
MẶT VIỀN INOX 3 LỖ NGANG - M6803N
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
MẶT VIỀN INOX 3 LỖ NGANG
3 gangs inox plate
MẶT VIỀN INOX 6 LỖ NGANG - M6806N
110.000 ₫ 110.000 ₫ 110000.0 VND
MẶT VIỀN INOX 6 LỖ NGANG
6 gangs inox Plate
MẶT VIỀN INOX 6 LỖ VUÔNG - M6806V
110.000 ₫ 110.000 ₫ 110000.0 VND
MẶT VIỀN INOX 6 LỖ VUÔNG
6 gangs inox Plate
MẶT VIỀN INOX APTOMAT KHỐI - M68073
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
MẶT VIỀN INOX APTOMAT KHỐI
Blank plate for MCCB
MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐƠN - M68071
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐƠN
Blank plate for single circuit breaker
MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐÔI - M68072
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐÔI
Blank plate for double circuit breaker
Ổ CẮM ĐƠN HAI CHẤU - M68112
40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND
Ổ CẮM ĐƠN HAI CHẤU
2 pins single socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐÔI HAI CHẤU - M68122N
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI HAI CHẤU
2 pins double socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG - M68123
96.000 ₫ 96.000 ₫ 96000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi function double socket
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU - M6841S
27.000 ₫ 27.000 ₫ 27000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU
1 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU - M6821
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU
Double switches 1 way
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU - M6842S
39.000 ₫ 39.000 ₫ 39000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU
2 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC 20A - M6840S
96.000 ₫ 96.000 ₫ 96000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 20A
20A double pole switch
HẠT ĐÈN BÁO - M6843S
24.000 ₫ 24.000 ₫ 24000.0 VND
HẠT ĐÈN BÁO
Indicator
HẠT MẠNG CAT 5 - M6848S
110.000 ₫ 110.000 ₫ 110000.0 VND
HẠT MẠNG CAT 5
8 wire computer socket
HẠT TIVI - M6845S
70.000 ₫ 70.000 ₫ 70000.0 VND
HẠT TIVI
TV Socket
NÚT CHE TRƠN - M6800
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
NÚT CHE TRƠN
Moulded removable plug
CHIẾP ÁP ĐÈN - M6846S
69.000 ₫ 69.000 ₫ 69000.0 VND
CHIẾP ÁP ĐÈN
Light dimmer
CHIẾP ÁP QUẠT - M6847S
86.000 ₫ 86.000 ₫ 86000.0 VND
CHIẾP ÁP QUẠT
Fan dimmer
MẶT 1 LỖ LOẠI NGANG - M601N
29.000 ₫ 29.000 ₫ 29000.0 VND
MẶT 1 LỖ LOẠI NGANG
1 gang Plate
MẶT 2 LỖ LOẠI NGANG - M602N
29.000 ₫ 29.000 ₫ 29000.0 VND
MẶT 2 LỖ LOẠI NGANG
2 gangs Plate
MẶT 3 LỖ LOẠI NGANG - M603N
29.000 ₫ 29.000 ₫ 29000.0 VND
MẶT 3 LỖ LOẠI NGANG
3 gangs Plate
MẶT 6 LỖ LOẠI NGANG - M606N
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
MẶT 6 LỖ LOẠI NGANG
6 gangs Plate
MẶT 6 LỖ VUÔNG - M606V
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
MẶT 6 LỖ VUÔNG
6 gangs Plate
MẶT APTOMAT ĐƠN - M6071
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
MẶT APTOMAT ĐƠN
Blank plate for single circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐÔI - M6072
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
MẶT APTOMAT ĐÔI
Blank plate for double circuit breaker
MẶT APTOMAT KHỐI - M6073
33.000 ₫ 33.000 ₫ 33000.0 VND
MẶT APTOMAT KHỐI
Blank plate for MCCB
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU - M6112
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU
2 pins single socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU - M6122N
63.000 ₫ 63.000 ₫ 63000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU
2 pins double socket 16A - 250V
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG - M6123
97.000 ₫ 97.000 ₫ 97000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi function double socket
Ổ ĐƠN + 2 Ổ USB 1A+2A - M6113
590.000 ₫ 590.000 ₫ 590000.0 VND
Ổ ĐƠN + 2 Ổ USB 1A+2A
Single socket +2 ports USB 1A+2A
HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU CỠ NHỎ - M642S
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU CỠ NHỎ
2 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU CỠ NHỎ - M641S
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU CỠ NHỎ
1 way switch 16A -250V
HẠT CÔNG TẮC 20A - M640S
92.000 ₫ 92.000 ₫ 92000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 20A
20A double pole switch
HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU - M6521
56.000 ₫ 56.000 ₫ 56000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU
Double switches 1 way
BỘ CÔNG TẮC 4 HẠT 1 CHIỀU - M6541
78.000 ₫ 78.000 ₫ 78000.0 VND
BỘ CÔNG TẮC 4 HẠT 1 CHIỀU
4 switches 1way set
BỘ CÔNG TẮC 3 HẠT 1 CHIỀU - 1 HẠT 2 CHIỀU - M6543
92.000 ₫ 92.000 ₫ 92000.0 VND
BỘ CÔNG TẮC 3 HẠT 1 CHIỀU - 1 HẠT 2 CHIỀU
3 switches 1way - 1 switch 2way set
BỘ CÔNG TẮC 2 HẠT 1 CHIỀU - 2 HẠT 2 CHIỀU - M6542
98.000 ₫ 98.000 ₫ 98000.0 VND
BỘ CÔNG TẮC 2 HẠT 1 CHIỀU - 2 HẠT 2 CHIỀU
2 switches 1way - 2 switches 2way set
HẠT CẦU CHÌ - M649S
21.500 ₫ 21.500 ₫ 21500.0 VND
HẠT CẦU CHÌ
Fused connection units
HẠT MẠNG CAT 5 - M648S
106.000 ₫ 106.000 ₫ 106000.0 VND
HẠT MẠNG CAT 5
8 wire computer socket
HẠT ĐIỆN THOẠI - M644S
76.000 ₫ 76.000 ₫ 76000.0 VND
HẠT ĐIỆN THOẠI
4 wire telephone socket
HẠT TIVI - M645S
66.000 ₫ 66.000 ₫ 66000.0 VND
HẠT TIVI
TV Socket
HẠT ĐÈN BÁO - M643S
19.000 ₫ 19.000 ₫ 19000.0 VND
HẠT ĐÈN BÁO
Indicator
NÚT CHE TRƠN - M6000
7.500 ₫ 7.500 ₫ 7500.0 VND
NÚT CHE TRƠN
Moulded removable plug
CHIẾT ÁP ĐÈN CỠ 1/3 - M646S
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
CHIẾT ÁP ĐÈN CỠ 1/3
Light dimmer
CHIẾT ÁP QUẠT CỠ 1/3 - M647S
95.000 ₫ 95.000 ₫ 95000.0 VND
CHIẾT ÁP QUẠT CỠ 1/3
Fan control
MẶT 1 LỖ - RQ301
19.800 ₫ 19.800 ₫ 19800.0 VND
MẶT 1 LỖ
1 gang Plate
MẶT 2 LỖ - RQ302
19.800 ₫ 19.800 ₫ 19800.0 VND
MẶT 2 LỖ
2 gangs Plate
MẶT 3 LỖ - RQ303
19.800 ₫ 19.800 ₫ 19800.0 VND
MẶT 3 LỖ
3 gangs Plate
MẶT 4 LỖ - RQ304
25.500 ₫ 25.500 ₫ 25500.0 VND
MẶT 4 LỖ
4 gangs Plate
MẶT 5 LỖ - RQ305
25.500 ₫ 25.500 ₫ 25500.0 VND
MẶT 5 LỖ
5 gangs Plate
MẶT 6 LỖ - RQ306
25.500 ₫ 25.500 ₫ 25500.0 VND
MẶT 6 LỖ
6 gangs Plate
MẶT APTOMAT ĐƠN - RQ3071
20.200 ₫ 20.200 ₫ 20200.0 VND
MẶT APTOMAT ĐƠN
Blank plate for single circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐÔI - RQ3072
20.200 ₫ 20.200 ₫ 20200.0 VND
MẶT APTOMAT ĐÔI
Blank plate for double circuit breaker
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ - RQ3073
20.200 ₫ 20.200 ₫ 20200.0 VND
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ
Blank plate for MCCB
Ổ ĐƠN - 1 LỖ - RQ311
48.000 ₫ 48.000 ₫ 48000.0 VND
Ổ ĐƠN - 1 LỖ
2 pins single socket with 1 gang
Ổ ĐƠN - 2 LỖ - RQ312
48.000 ₫ 48.000 ₫ 48000.0 VND
Ổ ĐƠN - 2 LỖ
2 pins single socket with 2 gang
Ổ ĐƠN - RQ310
42.000 ₫ 42.000 ₫ 42000.0 VND
Ổ ĐƠN
2 pins single socket 16A -250V
Ổ ĐÔI - 1 LỖ - RQ321
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
Ổ ĐÔI - 1 LỖ
2 pins double socket with 1 gang
Ổ ĐÔI - 2 LỖ - RQ322
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
Ổ ĐÔI - 2 LỖ
2 pins double socket with 2 gang
Ổ ĐÔI - RQ320
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Ổ ĐÔI
2 pins double socket 16A -250V
Ổ BA - RQ330
79.000 ₫ 79.000 ₫ 79000.0 VND
Ổ BA
2 pins triple socket 16A-250V
Ổ ĐƠN 3 CHẤU 1 LỖ - RQ360
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Ổ ĐƠN 3 CHẤU 1 LỖ
3 pins multi function single socket with 1 gang
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG - RQ370
116.000 ₫ 116.000 ₫ 116000.0 VND
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi function double socket
HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU - RQ3610
13.500 ₫ 13.500 ₫ 13500.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU
1 way swich
HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU - RQ3620
21.500 ₫ 21.500 ₫ 21500.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU
2 way swich
HẠT CÔNG TẮC 20A - RQ3640
76.000 ₫ 76.000 ₫ 76000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 20A
20A double pole switch
HẠT ĐÈN - RQ3630
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
HẠT ĐÈN
Indicator
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY - RQ3664
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY
4 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY - RQ3668
72.000 ₫ 72.000 ₫ 72000.0 VND
HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY
8 wire telephone socket
HẠT TIVI - RQ3650
51.000 ₫ 51.000 ₫ 51000.0 VND
HẠT TIVI
TV socket
NÚT CHE TRƠN - RQ300
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
NÚT CHE TRƠN
Blank plate
MẶT 1 LỖ - RVB801
19.800 ₫ 19.800 ₫ 19800.0 VND
MẶT 1 LỖ
1 gang plate
MẶT 2 LỖ - RVB802
19.800 ₫ 19.800 ₫ 19800.0 VND
MẶT 2 LỖ
2 gangs plate
MẶT 3 LỖ - RVB803
19.800 ₫ 19.800 ₫ 19800.0 VND
MẶT 3 LỖ
3 gangs plate
MẶT 4 LỖ - RVB804
25.500 ₫ 25.500 ₫ 25500.0 VND
MẶT 4 LỖ
4 gangs plate
MẶT 5 LỖ - RVB805
25.500 ₫ 25.500 ₫ 25500.0 VND
MẶT 5 LỖ
5 gangs plate
MẶT 6 LỖ - RVB806
25.500 ₫ 25.500 ₫ 25500.0 VND
MẶT 6 LỖ
6 gangs plate
MẶT APTOMAT ĐƠN - RBV8071
20.200 ₫ 20.200 ₫ 20200.0 VND
MẶT APTOMAT ĐƠN
Blank plate for for single circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐÔI - RBV8072
20.200 ₫ 20.200 ₫ 20200.0 VND
MẶT APTOMAT ĐÔI
Blank plate for double circuit breaker
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ - RBV8073
20.200 ₫ 20.200 ₫ 20200.0 VND
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ
Blank plank MCB
Ổ ĐƠN 1 LỖ - RVB811
48.000 ₫ 48.000 ₫ 48000.0 VND
Ổ ĐƠN 1 LỖ
2 pins single socket with 1 gang 16A-250V
Ổ ĐƠN 2 LỖ - RVB812
48.000 ₫ 48.000 ₫ 48000.0 VND
Ổ ĐƠN 2 LỖ
2 pins single socket with 2 gang
Ổ ĐƠN - RVB810
42.000 ₫ 42.000 ₫ 42000.0 VND
Ổ ĐƠN
2 pins single socket 16A-250V
Ổ ĐÔI 1 LỖ - RVB821
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
Ổ ĐÔI 1 LỖ
2 pins double socket with 1 gang
Ổ ĐÔI 2 LỖ - RVB822
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
Ổ ĐÔI 2 LỖ
2 pins double socket with 2 gang 16A-250V
Ổ ĐÔI - RVB820
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Ổ ĐÔI
2 pins double socket 16A-250V
Ổ BA - RVB830
79.000 ₫ 79.000 ₫ 79000.0 VND
Ổ BA
2 pins triple socket 16A-250V
Ổ ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG - RVB833
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Ổ ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi function single socket
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG - RVB870
116.000 ₫ 116.000 ₫ 116000.0 VND
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi Function double socket
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU RVB - RVB8610
13.500 ₫ 13.500 ₫ 13500.0 VND
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU RVB
1 way switch
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU RVB - RVB8620
21.000 ₫ 21.000 ₫ 21000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU RVB
2 way swich
HẠT CÔNG TẮC 20A RVB - RVB8640
76.000 ₫ 76.000 ₫ 76000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 20A RVB
20A double pole switch
HẠT ĐÈN BĂT VÍT RVB - RVB8630
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
HẠT ĐÈN BĂT VÍT RVB
Indicator
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY RVB - RVB8664
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY RVB
4 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY - RVB8668
72.000 ₫ 72.000 ₫ 72000.0 VND
HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY
8 wire computer socket
HẠT TIVI LOẠI MỚI - RVB8651
51.000 ₫ 51.000 ₫ 51000.0 VND
HẠT TIVI LOẠI MỚI
TV socket
NÚT TRE TRƠN RVB - RVB8600
4.400 ₫ 4.400 ₫ 4400.0 VND
NÚT TRE TRƠN RVB
Blank plate
MẶT 1 LỖ - R6801MC
19.600 ₫ 19.600 ₫ 19600.0 VND
MẶT 1 LỖ
1 gang Plate
MẶT 2 LỖ - R6802MC
19.600 ₫ 19.600 ₫ 19600.0 VND
MẶT 2 LỖ
2 gangs Plate
MẶT 3 LỖ - R6803MC
19.600 ₫ 19.600 ₫ 19600.0 VND
MẶT 3 LỖ
3 gangs Plate
MẶT 4 LỖ - R6804MC
24.500 ₫ 24.500 ₫ 24500.0 VND
MẶT 4 LỖ
4 gangs Plate
MẶT 6 LỖ - R6806MC
24.500 ₫ 24.500 ₫ 24500.0 VND
MẶT 6 LỖ
6 gangs Plate
MẶT 5 LỖ - R6805MC
24.500 ₫ 24.500 ₫ 24500.0 VND
MẶT 5 LỖ
5 Ganngs plate
MẶT APTOMAT ĐƠN MỚI - R6841MC
21.500 ₫ 21.500 ₫ 21500.0 VND
MẶT APTOMAT ĐƠN MỚI
Blank plate for for single circuit breaker
MẶT APTOMAT ĐÔI MỚI - R6842MC
21.500 ₫ 21.500 ₫ 21500.0 VND
MẶT APTOMAT ĐÔI MỚI
Blank plate for double circuit breaker
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ - R6843N
22.500 ₫ 22.500 ₫ 22500.0 VND
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ
Blank plate for MCCB
MẶT VIỀN ĐÔI - R6880W
20.500 ₫ 20.500 ₫ 20500.0 VND
MẶT VIỀN ĐÔI
Double Surround
Ổ ĐƠN + 1 LỖ - R6811MC
51.500 ₫ 51.500 ₫ 51500.0 VND
Ổ ĐƠN + 1 LỖ
2 pins single socket with 1 gang
Ổ ĐƠN + 2 LỖ - R6812MC
51.500 ₫ 51.500 ₫ 51500.0 VND
Ổ ĐƠN + 2 LỖ
2 pins single socket with 2 gang
Ổ ĐÔI + 1 LỖ - R6821MC
66.000 ₫ 66.000 ₫ 66000.0 VND
Ổ ĐÔI + 1 LỖ
2 pins double socket with 1 gang
Ổ ĐÔI + 2 LỖ - R6822MC
66.000 ₫ 66.000 ₫ 66000.0 VND
Ổ ĐÔI + 2 LỖ
2 pins double socket with 2 gang
Ổ ĐƠN HAI CHẤU - R6810MC
43.000 ₫ 43.000 ₫ 43000.0 VND
Ổ ĐƠN HAI CHẤU
2 pins single socket 16A -250V
Ổ ĐÔI HAI CHẤU - R6820MC
64.000 ₫ 64.000 ₫ 64000.0 VND
Ổ ĐÔI HAI CHẤU
2 pins double socket 16A -250V
Ổ BA 2 CHẤU - R6830MC
78.000 ₫ 78.000 ₫ 78000.0 VND
Ổ BA 2 CHẤU
2 pins triple socket 16A-250V
Ổ ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG - R6850C
55.800 ₫ 55.800 ₫ 55800.0 VND
Ổ ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi function single socket
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG - R6877C
115.000 ₫ 115.000 ₫ 115000.0 VND
Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi function double socket
MẶT 1 LỖ - R9801
19.300 ₫ 19.300 ₫ 19300.0 VND
MẶT 1 LỖ
1 gang Plate
MẶT 2 LỖ - R9802
19.300 ₫ 19.300 ₫ 19300.0 VND
MẶT 2 LỖ
2 gangs Plate
MẶT 3 LỖ - R9803
19.300 ₫ 19.300 ₫ 19300.0 VND
MẶT 3 LỖ
3 gangs Plate
MẶT 4 LỖ - R9804
23.500 ₫ 23.500 ₫ 23500.0 VND
MẶT 4 LỖ
4 gangs Plate
MẶT 5 LỖ - R9805
23.500 ₫ 23.500 ₫ 23500.0 VND
MẶT 5 LỖ
5 gangs Plate
MẶT 6 LỖ - R9806
23.500 ₫ 23.500 ₫ 23500.0 VND
MẶT 6 LỖ
6 gangs Plate
MẶT APTOMAT ĐƠN - ĐÔI - R9841-R9842
19.800 ₫ 19.800 ₫ 19800.0 VND
MẶT APTOMAT ĐƠN - ĐÔI
Blank plate for single & double circuit breaker
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ - R9843
21.000 ₫ 21.000 ₫ 21000.0 VND
MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ
Blank plate for MCCB
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU +1 LỖ - R9811
50.500 ₫ 50.500 ₫ 50500.0 VND
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU +1 LỖ
2 pins single socket with 1 gang
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU +2 LỖ - R9812
50.500 ₫ 50.500 ₫ 50500.0 VND
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU +2 LỖ
2 pins single socket with 2 gang
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 1 LỖ - R9821
64.000 ₫ 64.000 ₫ 64000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 1 LỖ
2 pins double socket with 1 gang
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 2 LỖ - R9822
64.000 ₫ 64.000 ₫ 64000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 2 LỖ
2 pins double socket with 2 gang
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU - R9810
42.000 ₫ 42.000 ₫ 42000.0 VND
Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU
2 pins single socket 16A -250V
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU - R9820
62.000 ₫ 62.000 ₫ 62000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU
2 pins double socket 16A -250V
Ổ CẮM BA 2 CHẤU - R9830
78.000 ₫ 78.000 ₫ 78000.0 VND
Ổ CẮM BA 2 CHẤU
2 pins triple socket 16A-250V
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG - R9877
113.000 ₫ 113.000 ₫ 113000.0 VND
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
3 pins multi function double socket
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU - R5801C
13.000 ₫ 13.000 ₫ 13000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU
1 way switch
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU - R5802C
21.500 ₫ 21.500 ₫ 21500.0 VND
HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU
2 way switch
HẠT CÔNG TẮC 20A - R5820C-20A
74.000 ₫ 74.000 ₫ 74000.0 VND
HẠT CÔNG TẮC 20A
20A double pole switch
HẠT ĐÈN BĂT VÍT - R5803R1
20.500 ₫ 20.500 ₫ 20500.0 VND
HẠT ĐÈN BĂT VÍT
Indicator
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY - R5804C
57.000 ₫ 57.000 ₫ 57000.0 VND
HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY
4 wire telephone socket
HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY - R5808C
76.000 ₫ 76.000 ₫ 76000.0 VND
HẠT ĐT 8 DÂY
8 wire computer socket
HẠT TIVI - R5805C
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
HẠT TIVI
TV Socket
HẠT CẦU CHÌ - R5810C
27.500 ₫ 27.500 ₫ 27500.0 VND
HẠT CẦU CHÌ
Fused connection units
NÚT TRE TRƠN - R5813C
4.000 ₫ 4.000 ₫ 4000.0 VND
NÚT TRE TRƠN
Blank plate
THẺ DÙNG CHO CÔNG TẮC NGUỒN - R68912
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
THẺ DÙNG CHO CÔNG TẮC NGUỒN
Key
CÔNG TẮC THẺ NGUỒN - R68911
323.000 ₫ 323.000 ₫ 323000.0 VND
CÔNG TẮC THẺ NGUỒN
Switch use key