Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
37 mặt hàng tìm thấy.
Bộ lọc
(Bỏ chọn)
  • Dòng sản phẩm Hager : Isolator
  • Thương hiệu : Hager
Cầu dao cách ly loại 2 cực 20A IP66 JG220U
540.000 ₫ 540.000 ₫ 540000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 20A IP66 JG220U
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 32A IP66 JG232U
600.000 ₫ 600.000 ₫ 600000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 32A IP66 JG232U
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 40A IP66 JG240U
668.000 ₫ 668.000 ₫ 668000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 40A IP66 JG240U
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 63A IP66 JG263U
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 63A IP66 JG263U
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 20A IP66 JG320U
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP66 JG320U
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 32A IP66 JG332U
865.000 ₫ 865.000 ₫ 865000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP66 JG332U
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 40A IP66 JG340U
972.000 ₫ 972.000 ₫ 972000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 40A IP66 JG340U
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 20A IP66 JG420U
785.000 ₫ 785.000 ₫ 785000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP66 JG420U + Ngắt trung tính
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 32A IP66 JG432U
1.050.000 ₫ 1.050.000 ₫ 1050000.0 VND
ên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP66 JG432U + Ngắt trung tính
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 40A IP66 JG440U
1.180.000 ₫ 1.180.000 ₫ 1180000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP66 JG440U + Ngắt trung tính
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 63A IP66 JG463U
1.900.000 ₫ 1.900.000 ₫ 1900000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 63A IP66 JG463U + Ngắt trung tính
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Tiêu chuẩn: BS EN/IEC 60947-3, AS 3947-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly 3P 20A vỏ kim loại JAB302
4.380.000 ₫ 4.380.000 ₫ 4380000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP55 JAB302
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly 3P 32A vỏ kim loại JAB303
4.400.000 ₫ 4.400.000 ₫ 4400000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 32A IP55 JAB303
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly 3P 63A vỏ kim loại JAB306
5.590.000 ₫ 5.590.000 ₫ 5590000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 63A IP55 JAB306
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly 3P 100A vỏ kim loại JAB310
6.080.000 ₫ 6.080.000 ₫ 6080000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 100A IP55 JAB310
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 100A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly 4P 20A vỏ kim loại JAB402
4.700.000 ₫ 4.700.000 ₫ 4700000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 20A IP55 JAB402
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 20A vỏ kim loại JAB403
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 32A IP55 JAB403
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 63A vỏ kim loại JAB406
6.300.000 ₫ 6.300.000 ₫ 6300000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 63A IP55 JAB406
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 100A vỏ kim loại JAB410
6.780.000 ₫ 6.780.000 ₫ 6780000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 100A IP55 JAB410
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 100A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 125A vỏ kim loại JAC312
8.400.000 ₫ 8.400.000 ₫ 8400000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 125A IP55 JAC312
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 125A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 160A vỏ kim loại JAC316
8.680.000 ₫ 8.680.000 ₫ 8680000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 160A IP55 JAC316
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 160A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 125A vỏ kim loại JAC412
9.600.000 ₫ 9.600.000 ₫ 9600000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 125A IP55 JAC412
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 125A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 160A vỏ kim loại JAC416
9.700.000 ₫ 9.700.000 ₫ 9700000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 160A IP55 JAC416
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 160A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 200A vỏ kim loại JAE320
9.580.000 ₫ 9.580.000 ₫ 9580000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 200A IP55 JAE320
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 200A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 250A vỏ kim loại JAE325
9.700.000 ₫ 9.700.000 ₫ 9700000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 250A IP55 JAE325
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 250A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 200A vỏ kim loại JAE420
9.960.000 ₫ 9.960.000 ₫ 9960000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 200A IP55 JAC420
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 200A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 250A vỏ kim loại JAE425
10.300.000 ₫ 10.300.000 ₫ 10300000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 250A IP55 JAC425
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 250A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 315A vỏ kim loại JAG331
12.660.000 ₫ 12.660.000 ₫ 12660000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 315A IP55 JA331
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 315A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 400A vỏ kim loại JAG340
15.790.000 ₫ 15.790.000 ₫ 15790000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 315A IP55 JA340
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 400A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 315A vỏ kim loại JAG431
17.400.000 ₫ 17.400.000 ₫ 17400000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 315A IP55 JAG431
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 315A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 400A vỏ kim loại JAG440
20.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 20000000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 400A IP55 JAG440
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 400A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 630A vỏ kim loại JAH363
26.200.000 ₫ 26.200.000 ₫ 26200000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 630A IP55 JAH363
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 630A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 800A vỏ kim loại JAH380
64.570.000 ₫ 64.570.000 ₫ 64570000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 800A IP55 JAH363
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 800A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 3P 1250A vỏ kim loại JAH390
91.800.000 ₫ 91.800.000 ₫ 91800000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 1250A IP55 JAH390
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 1250A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 630A vỏ kim loại JAH463
33.000.000 ₫ 33.000.000 ₫ 33000000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 630A IP55 JAH463
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 630A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 630A vỏ kim loại JAH480
76.900.000 ₫ 76.900.000 ₫ 76900000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 800A IP55 JAH480
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 800A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3
Cầu dao cách ly 4P 1250A vỏ kim loại JAH490
121.900.000 ₫ 121.900.000 ₫ 121900000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 4 cực 1250A IP55 JAH490
Thương hiệu: Hager
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 1250A
Điện áp định mức: 415VAC
Cấp bảo vệ: IP55
Chất liệu: Vỏ kim loại
Tiêu chuẩn: BS EN 61 439-1,61 497-3, IEC 61 497-3