Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
68 mặt hàng tìm thấy.
Bộ lọc
(Bỏ chọn)
  • Dòng sản phẩm Legrand : Ổ cắm công nghiệp
Bộ lọc
Phích cắm công nghiệp IP44 16A 2P 555124
92.400 ₫ 92.400 ₫ 92400.0 VND
Tên sản phẩm: Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A 2P
Mã sản phẩm: 555124
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức:16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A 2P 555104
132.000 ₫ 132.000 ₫ 132000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A 2P
Mã sản phẩm: 555104
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức:16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP44 16A 3P+E 555128
132.000 ₫ 132.000 ₫ 132000.0 VND
Tên sản phẩm: Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555128
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức:16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A 3P+E 555108
165.000 ₫ 165.000 ₫ 165000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP44 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555108
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức:16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP44 16A 3P+N+E 555129
148.500 ₫ 148.500 ₫ 148500.0 VND
Tên sản phẩm: Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555129
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức:16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A 3P+N+E 555109
204.600 ₫ 204.600 ₫ 204600.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP44 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555109
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức:16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP44 32A 2P+E 555234
165.000 ₫ 165.000 ₫ 165000.0 VND
Tên sản phẩm: Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555134
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức:32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 32A 2P+E 555214
200.200 ₫ 200.200 ₫ 200200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555214
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức:32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP44 32A 3P+E 555238
173.800 ₫ 173.800 ₫ 173800.0 VND
Tên sản phẩm: Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555238
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức:32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 32A 3P+E 555218
211.200 ₫ 211.200 ₫ 211200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP44 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555218
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP44 16A 3P+N+E 555239
217.800 ₫ 217.800 ₫ 217800.0 VND
Tên sản phẩm: Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555239
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A 3P+N+E 555219
233.200 ₫ 233.200 ₫ 233200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP44 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555219
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 16A 2P+E 555324
203.500 ₫ 203.500 ₫ 203500.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP44 16A 2P+E
Mã sản phẩm: 555324
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 16A 2P+E 555304
173.800 ₫ 173.800 ₫ 173800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 16A 2P+E
Mã sản phẩm: 555304
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức:16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 16A 3P+E 555328
247.500 ₫ 247.500 ₫ 247500.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP67 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555328
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 16A 3P+E 555308
298.100 ₫ 298.100 ₫ 298100.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555308
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 16A 3P+N+E 555329
275.000 ₫ 275.000 ₫ 275000.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP67 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555329
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 16A 3P+N+E 555309
374.000 ₫ 374.000 ₫ 374000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555309
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 32A 2P+E 555434
298.100 ₫ 298.100 ₫ 298100.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP44 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555434
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 32A 2P+E 555414
258.500 ₫ 258.500 ₫ 258500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555414
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức:32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 32A 3P+E 555438
320.100 ₫ 320.100 ₫ 320100.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP44 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555438
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 32A 3P+E 555418
380.600 ₫ 380.600 ₫ 380600.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555418
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 32A 3P+N+E 555439
363.000 ₫ 363.000 ₫ 363000.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP67 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555439
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 32A 3P+N+E 555419
427.900 ₫ 427.900 ₫ 427900.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555419
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 63A 2P+E 058700
999.900 ₫ 999.900 ₫ 999900.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP44 63A 2P+E
Mã sản phẩm: 058700
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 63A 2P+E 058710
1.599.400 ₫ 1.599.400 ₫ 1599400.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 63A 2P+E
Mã sản phẩm: 058710
Điện áp: 220V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 63A 3P+E 058704
1.039.500 ₫ 1.039.500 ₫ 1039500.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP67 63A 3P+E
Mã sản phẩm: 058704
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 63A 3P+E 058714
1.719.300 ₫ 1.719.300 ₫ 1719300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 63A 3P+E
Mã sản phẩm: 058714
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 63A 3P+N+E 058705
1.116.500 ₫ 1.116.500 ₫ 1116500.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP67 63A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 058705
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 63A 3P+N+E 058715
1.999.800 ₫ 1.999.800 ₫ 1999800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 63A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 058715
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 125A 3P+E 059126
2.851.200 ₫ 2.851.200 ₫ 2851200.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP67 125A 3P+E
Mã sản phẩm: 059126
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 125A 3P+E 059136
3.369.300 ₫ 3.369.300 ₫ 3369300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 125A 3P+E
Mã sản phẩm: 059136
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Phích cắm công nghiệp IP67 125A 3P+N+E 059127
3.271.400 ₫ 3.271.400 ₫ 3271400.0 VND
Tên sản phẩm: Phích cắm công nghiệp IP67 125A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 059127
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp IP67 125A 3P+N+E 059137
3.549.700 ₫ 3.549.700 ₫ 3549700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp IP67 125A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 059137
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 16A 2P+E 555154
200.200 ₫ 200.200 ₫ 200200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 16A 2P+E
Mã sản phẩm: 555154
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 16A 3P+E 555158
228.800 ₫ 228.800 ₫ 228800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555158
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 16A 3P+N+E 555159
253.000 ₫ 253.000 ₫ 253000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555159
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 32A 2P+E 555254
281.600 ₫ 281.600 ₫ 281600.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555254
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 32A 3P+E 555258
302.500 ₫ 302.500 ₫ 302500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555258
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 32A 3P+N+E 555259
324.500 ₫ 324.500 ₫ 324500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP44 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555259
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 2P+E 555184
148.500 ₫ 148.500 ₫ 148500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 2P+E
Mã sản phẩm: 555184
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 3P+E 555188
170.500 ₫ 170.500 ₫ 170500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555188
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 3P+N+E 555189
189.200 ₫ 189.200 ₫ 189200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555189
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 32A 2P+E 555284
199.100 ₫ 199.100 ₫ 199100.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555284
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 3P+E 555288
204.600 ₫ 204.600 ₫ 204600.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555288
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 16A 3P+N+E 555289
236.500 ₫ 236.500 ₫ 236500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP44 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555289
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 16A 2P+E 555354
357.500 ₫ 357.500 ₫ 357500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 16A 2P+E
Mã sản phẩm: 555354
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 16A 3P+E 555358
407.000 ₫ 407.000 ₫ 407000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555358
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 16A 3P+N+E 555359
476.300 ₫ 476.300 ₫ 476300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555359
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 16A 2P+E 555454
503.800 ₫ 503.800 ₫ 503800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555454
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 32A 3P+E 555458
514.800 ₫ 514.800 ₫ 514800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555458
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 32A 3P+N+E 555459
606.100 ₫ 606.100 ₫ 606100.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555459
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 63A 2P+E 058740
1.422.300 ₫ 1.422.300 ₫ 1422300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 63A 2P+E
Mã sản phẩm: 058740
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 63A 3P+E 058744
1.567.500 ₫ 1.567.500 ₫ 1567500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 63A 3P+E
Mã sản phẩm: 058744
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 63A 3P+N+E 058745
1.712.700 ₫ 1.712.700 ₫ 1712700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 63A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 058745
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 125A 3P+E 059106
9.099.200 ₫ 9.099.200 ₫ 9099200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 125A 3P+E
Mã sản phẩm: 059106
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 125A 3P+N+E 059107
9.699.800 ₫ 9.699.800 ₫ 9699800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn nổi IP67 125A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 059107
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 16A 2P+E 555384
227.700 ₫ 227.700 ₫ 227700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 16A 2P+E
Mã sản phẩm: 555384
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 16A 3P+E 555388
255.200 ₫ 255.200 ₫ 255200.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 16A 3P+E
Mã sản phẩm: 555388
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 16A 3P+N+E 555389
275.000 ₫ 275.000 ₫ 275000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 16A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555389
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 16A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 32A 2P+E 555484
324.500 ₫ 324.500 ₫ 324500.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 32A 2P+E
Mã sản phẩm: 555484
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 32A 3P+E 555488
342.100 ₫ 342.100 ₫ 342100.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 32A 3P+E
Mã sản phẩm: 555488
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 32A 3P+N+E 555489
407.000 ₫ 407.000 ₫ 407000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 32A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 555489
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 32A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 63A 2P+E 058720
1.349.700 ₫ 1.349.700 ₫ 1349700.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 63A 2P+E
Mã sản phẩm: 058720
Điện áp: 230V
Số cực: 2P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 63A 3P+E 058724
1.499.300 ₫ 1.499.300 ₫ 1499300.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 63A 3P+E
Mã sản phẩm: 058724
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 63A 3P+N+E 058725
1.650.000 ₫ 1.650.000 ₫ 1650000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 63A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 058725
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 63A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 125A 3P+E 059116
3.300.000 ₫ 3.300.000 ₫ 3300000.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 125A 3P+E
Mã sản phẩm: 059116
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít
Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 125A 3P+N+E 059117
4.199.800 ₫ 4.199.800 ₫ 4199800.0 VND
Tên sản phẩm: Ổ cắm công nghiệp gắn âm IP67 125A 3P+N+E
Mã sản phẩm: 059117
Điện áp: 415V
Số cực: 3P + N + E
Dòng điện định mức: 125A
Kẹp và đóng cáp không có ốc vít