Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
24 mặt hàng tìm thấy.
Bộ lọc
(Bỏ chọn)
  • Dòng sản phẩm Legrand : Isolator
Bộ lọc
Cầu dao cách ly loại 2 cực 20A IP66 735300
598.400 ₫ 598.400 ₫ 598400.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 20A IP66 735300
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 32A IP66 735301
673.200 ₫ 673.200 ₫ 673200.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 32A IP66 735301
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 40A IP66 735302
737.000 ₫ 737.000 ₫ 737000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 40A IP66 735302
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 63A IP66 735303
1.342.000 ₫ 1.342.000 ₫ 1342000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 63A IP66 735303
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 20A IP66 735310
783.200 ₫ 783.200 ₫ 783200.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP66 735310
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 32A IP66 735311
955.900 ₫ 955.900 ₫ 955900.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 32A IP66 735311
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 40A IP66 735312
1.076.900 ₫ 1.076.900 ₫ 1076900.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 40A IP66 735312
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 63A IP66 735313
1.691.800 ₫ 1.691.800 ₫ 1691800.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 63A IP66 735313
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 20A IP66 735320
869.000 ₫ 869.000 ₫ 869000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 735320
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 32A IP66 735321
1.155.000 ₫ 1.155.000 ₫ 1155000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 32A IP66 735321
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 40A IP66 735322
1.307.900 ₫ 1.307.900 ₫ 1307900.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 32A IP66 735322
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 63A IP66 735323
2.119.700 ₫ 2.119.700 ₫ 2119700.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 32A IP66 735323
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 20A IP66 735300P
667.700 ₫ 667.700 ₫ 667700.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 20A IP66 735300P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 32A IP66 735301P
748.000 ₫ 748.000 ₫ 748000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 32A IP66 735301P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 40A IP66 735302P
915.200 ₫ 915.200 ₫ 915200.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 40A IP66 735302P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 2 cực 63A IP66 735303P
1.491.600 ₫ 1.491.600 ₫ 1491600.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 2 cực 63A IP66 735303P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 2 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 250VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 20A IP66 735310P
869.000 ₫ 869.000 ₫ 869000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 20A IP66 735310P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 32A IP66 735311P
1.059.300 ₫ 1.059.300 ₫ 1059300.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 32A IP66 735311P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 40A IP66 735312P
1.197.900 ₫ 1.197.900 ₫ 1197900.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 40A IP66 735312P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực 63A IP66 735313P
2.016.300 ₫ 2.016.300 ₫ 2016300.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 cực 63A IP66 735313P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 3 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 20A IP66 735320P
968.000 ₫ 968.000 ₫ 968000.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 735320P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 20A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 32A IP66 735321P
1.238.600 ₫ 1.238.600 ₫ 1238600.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 32A IP66 735321P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 32A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 40A IP66 735322P
1.354.100 ₫ 1.354.100 ₫ 1354100.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 32A IP66 735322P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 40A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy
Cầu dao cách ly loại 3 cực + Ngắt trung tính 63A IP66 735323P
2.212.100 ₫ 2.212.100 ₫ 2212100.0 VND
Tên sản phẩm: Isolator 3 + Ngắt trung tính 32A IP66 735323P
Thương hiệu: Legrand
Dòng sản phẩm: Isolator
Số cực: 4 cực
Dòng điện định mức: 63A
Điện áp định mức: 440VAC
Cấp bảo vệ: IP66
Chất liệu: Polycarbonate – lớp UV
Đóng gói: Hộp giấy