Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
2 mặt hàng tìm thấy.
Màn hình cảm ứng Zennio 4.1inch KNX ZVI-Z41PRO-AP
16.500.000 ₫ 16.500.000 ₫ 16500000.0 VND
Màn hình cảm ứng KNX ZVI-Z41PRO-AP
Kết nối trực tiếp hệ thống KNX
Lập trình ON/OFF, Dimmer, Scenes,..
12 trang điều khiển, mỗi trang 8 chức năng
Kết nối mạng Ethernet/Wifi
Điều khiển qua app Zennio
Màn hình cảm ứng 7inch KNX ZVIZ70LAP
27.500.000 ₫ 27.500.000 ₫ 27500000.0 VND
Màn hình cảm ứng KNX ZVIZ70LAP
Kết nối trực tiếp hệ thống KNX
Lập trình ON/OFF, Dimmer, Scenes,..
12 trang điều khiển, mỗi trang 8 chức năng
Kết nối mạng Ethernet/Wifi
Điều khiển qua app Zennio
5.0