Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
187 mặt hàng tìm thấy.
Thân đèn spotlight 3W 10° N0424-0235 Simon
214.500 ₫ 214.500 ₫ 214500.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 3W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0235: 2700K
- N0424-0236: 3000K
- N0424-0237: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 3W
Hiệu suất: 73Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 3W 24° N0424-0238 Simon
214.500 ₫ 214.500 ₫ 214500.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 3W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0238: 2700K
- N0424-0239: 3000K
- N0424-0240: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 3W
Hiệu suất: 73Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 3W 36° N0424-0241 Simon
214.500 ₫ 214.500 ₫ 214500.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 3W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0241: 2700K
- N0424-0242: 3000K
- N0424-0243: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 3W
Hiệu suất: 73Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 5W 10° N0424-0244 Simon
227.700 ₫ 227.700 ₫ 227700.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 5W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0244: 2700K
- N0424-0245: 3000K
- N0424-0246: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 60Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 5W 24° N0424-0247 Simon
227.700 ₫ 227.700 ₫ 227700.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 5W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0247: 2700K
- N0424-0248: 3000K
- N0424-0249: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 60Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 5W 36° N0424-0250 Simon
227.700 ₫ 227.700 ₫ 227700.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 5W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0250: 2700K
- N0424-0251: 3000K
- N0424-0252: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 60Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 7W 10° N0424-0253 Simon
262.900 ₫ 262.900 ₫ 262900.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 7W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0253: 2700K
- N0424-0254: 3000K
- N0424-0255: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 66Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 7W 24° N0424-0256 Simon
262.900 ₫ 262.900 ₫ 262900.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 7W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0256: 2700K
- N0424-0257: 3000K
- N0424-0258: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 66Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 7W 36° N0424-0259 Simon
262.900 ₫ 262.900 ₫ 262900.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 7W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0259: 2700K
- N0424-0260: 3000K
- N0424-0261: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 66Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x30mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 9W 10° N0424-0262 Simon
281.600 ₫ 281.600 ₫ 281600.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0262: 2700K
- N0424-0263: 3000K
- N0424-0264: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 9W 24° N0424-0265 Simon
281.600 ₫ 281.600 ₫ 281600.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0265: 2700K
- N0424-0266: 3000K
- N0424-0267: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 9W 36° N0424-0268 Simon
281.600 ₫ 281.600 ₫ 281600.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0268: 2700K
- N0424-0269: 3000K
- N0424-0270: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 9W 60° N0424-0474 Simon
281.600 ₫ 281.600 ₫ 281600.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0474: 3000K
- N0424-0475: 4000K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 12W 10° N0424-0407 Simon
382.800 ₫ 382.800 ₫ 382800.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0407: 3000K
- N0424-0408: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 80Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 12W 24° N0424-0410 Simon
382.800 ₫ 382.800 ₫ 382800.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0410: 3000K
- N0424-0411: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 80Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 12W 36° N0424-0413 Simon
382.800 ₫ 382.800 ₫ 382800.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0413: 3000K
- N0424-0414: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 80Lm/W
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Thân đèn spotlight 12W 60° N0424-0416 Simon
382.800 ₫ 382.800 ₫ 382800.0 VND
Thân đèn Duro KC1, chiếu rọi 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0416: 3000K
- N0424-0417: 4000K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 80Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57x45mm
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền phẳng 5W 90° N03E0-1013 Simon
151.140 ₫ 151.140 ₫ 151140.0 VND
Duro Wave - Đèn downlight viền phẳng 5W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1013: 3000K
- N03E0-1014: 4000K
- N03E0-1015: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 85Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 95×57.5
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền phẳng 8W 90° N03E0-1016 Simon
184.140 ₫ 184.140 ₫ 184140.0 VND
Duro Wave - Đèn downlight viền phẳng 8W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1016: 3000K
- N03E0-1017: 4000K
- N03E0-1018: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 113×58
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền phẳng 12W 90° N03E0-1019 Simon
243.540 ₫ 243.540 ₫ 243540.0 VND
Duro Wave - Đèn downlight viền phẳng 12W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1019: 3000K
- N03E0-1020: 4000K
- N03E0-1021: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 145×65.8
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền phẳng 14W 90° N03E0-1022 Simon
293.700 ₫ 293.700 ₫ 293700.0 VND
Duro Wave - Đèn downlight viền phẳng 14W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1022: 3000K
- N03E0-1023: 4000K
- N03E0-1024: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 14W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 174×68.5
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền phẳng 20W 90° N03E0-1025 Simon
421.080 ₫ 421.080 ₫ 421080.0 VND
Duro Wave - Đèn downlight viền phẳng 20W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1025: 3000K
- N03E0-1026: 4000K
- N03E0-1027: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 94Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 244×84
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền lõm 5W 90° N03E0-1028 Simon
151.140 ₫ 151.140 ₫ 151140.0 VND
Duro Grace - Đèn downlight viền lõm 5W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1028: 3000K
- N03E0-1029: 4000K
- N03E0-1030: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 85Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 92×63.5
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền lõm 8W 90° N03E0-1031 Simon
184.140 ₫ 184.140 ₫ 184140.0 VND
Duro Grace - Đèn downlight viền lõm 8W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1031: 3000K
- N03E0-1032: 4000K
- N03E0-1035: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 113×72.5
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền lõm 12W 90° N03E0-1036 Simon
243.540 ₫ 243.540 ₫ 243540.0 VND
Duro Grace - Đèn downlight viền lõm 12W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1036: 3000K
- N03E0-1037: 4000K
- N03E0-1038: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 145×75
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền lõm 14W 90° N03E0-1039 Simon
293.700 ₫ 293.700 ₫ 293700.0 VND
Duro Grace - Đèn downlight viền lõm 14W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1039: 3000K
- N03E0-1040: 4000K
- N03E0-1041: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 14W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 174×78.5
Chỉ số IP 20
Đèn downlight viền lõm 20W 90° N03E0-1042 Simon
421.080 ₫ 421.080 ₫ 421080.0 VND
Duro Grace - Đèn downlight viền lõm 20W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1042: 3000K
- N03E0-1043: 4000K
- N03E0-1044: 6500K
Góc chiếu: 90°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 94Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 244×94.5
Chỉ số IP 20
Đèn downlight tròn siêu mỏng 8W 110° N03E0-1099 Simon
104.940 ₫ 104.940 ₫ 104940.0 VND
Valor - Đèn downlight tròn siêu mỏng 8W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1099: 3000K
- N03E0-1100: 4000K
- N03E0-1101: 6500K
Góc chiếu: 110°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 83Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 20.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 115×33
Chỉ số IP 40
Đèn downlight tròn siêu mỏng 12W 110° N03E0-1102 Simon
130.680 ₫ 130.680 ₫ 130680.0 VND
Valor - Đèn downlight tròn siêu mỏng 12W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1102: 3000K
- N03E0-1103: 4000K
- N03E0-1104: 6500K
Góc chiếu: 110°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 20.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 140×38
Chỉ số IP 40
Đèn downlight tròn siêu mỏng 17W 110° N03E0-1105 Simon
151.140 ₫ 151.140 ₫ 151140.0 VND
Valor - Đèn downlight tròn siêu mỏng 17W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1105: 3000K
- N03E0-1106: 4000K
- N03E0-1107: 6500K
Góc chiếu: 110°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 17W
Hiệu suất: 71Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 20.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 165×38
Chỉ số IP 40
Đèn downlight tròn siêu mỏng 20W 110° N03E0-1108 Simon
218.460 ₫ 218.460 ₫ 218460.0 VND
Valor - Đèn downlight tròn siêu mỏng 20W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1108: 3000K
- N03E0-1109: 4000K
- N03E0-1110: 6500K
Góc chiếu: 110°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 20.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 190×38
Chỉ số IP 40
Đèn downlight tròn siêu mỏng 24W 110° N03E0-1111 Simon
272.580 ₫ 272.580 ₫ 272580.0 VND
Valor - Đèn downlight tròn siêu mỏng 24W
Nhiệt độ màu:
- N03E0-1111: 3000K
- N03E0-1112: 4000K
- N03E0-1113: 6500K
Góc chiếu: 110°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 24W
Hiệu suất: 83Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 20.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 215×38
Chỉ số IP 40
Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng 10° N0424-0231 Simon
83.820 ₫ 83.820 ₫ 83820.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng
Góc chiếu: 10°
Kích thước: 85×23
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng 30° N0424-0232 Simon
83.820 ₫ 83.820 ₫ 83820.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng
Góc chiếu: 30°
Kích thước: 85×30
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng viền đen 10° N0424-0233 Simon
83.820 ₫ 83.820 ₫ 83820.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng viền đen
Góc chiếu: 10°
Kích thước: 85×23
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng viền đen 30° N0424-0234 Simon
83.820 ₫ 83.820 ₫ 83820.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 tròn màu trắng viền đen
Góc chiếu: 30°
Kích thước: 85×30
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 tròn N0424-0271 Simon
97.020 ₫ 97.020 ₫ 97020.0 VND
Duro - Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 tròn
Hình: Tròn
Kích thước: 85×32
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 oval N0424-0272 Simon
97.020 ₫ 97.020 ₫ 97020.0 VND
Duro - Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 oval
Hình: Oval
Kích thước: 85×32
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng 10° N0424-0273 Simon
106.920 ₫ 106.920 ₫ 106920.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng
Góc chiếu: 10°
Kích thước: 85x85x23
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng 30° N0424-0274 Simon
106.920 ₫ 106.920 ₫ 106920.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng
Góc chiếu: 30°
Kích thước: 85x85x23
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng viền đen 10° N0424-0275 Simon
106.920 ₫ 106.920 ₫ 106920.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng viền đen
Góc chiếu: 10°
Kích thước: 85x85x23
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng viền đen 30° N0424-0276 Simon
106.920 ₫ 106.920 ₫ 106920.0 VND
Duro - Mặt viền Spotlight KC1 vuông màu trắng viền đen
Góc chiếu: 30°
Kích thước: 85x85x23
Đường kính: 75
Chất liệu: Nhựa PC
Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 tròn N0424-0277 Simon
174.240 ₫ 174.240 ₫ 174240.0 VND
Duro - Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 tròn
Hình: Tròn
Kích thước: 80×35
Đường kính: 90
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 vuông N0424-0278 Simon
247.500 ₫ 247.500 ₫ 247500.0 VND
Duro - Mặt viền chiếu điểm Spotlight KC1 vuông
Hình: Vuông
Kích thước: 86x86x35
Đường kính: 90×90
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Mặt viền KC1 đơn có gân lõm N0424-0279 Simon
161.700 ₫ 161.700 ₫ 161700.0 VND
Duro - Mặt viền KC1 đơn có gân lõm
Kích thước: 97.5×97.5×30
Đường kính: 85
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Mặt viền KC1 đôi có gân lõm N0424-0280 Simon
262.680 ₫ 262.680 ₫ 262680.0 VND
Duro - Mặt viền KC1 đôi có gân lõm
Kích thước: 97.5x205x30
Đường kính: 85×190
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Mặt viền KC1 ba có gân lõm N0424-0280 Simon
407.880 ₫ 407.880 ₫ 407880.0 VND
Duro - Mặt viền KC1 ba có gân lõm
Kích thước: 97.5×312.5×30
Đường kính: 85×300
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Mặt viền KC1 đơn chống chói có gân lõm N0424-0282 Simon
236.280 ₫ 236.280 ₫ 236280.0 VND
Duro - Mặt viền KC1 đơn chống chói có gân lõm
Kích thước: 115x115x45
Đường kính: 100×100
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Mặt viền KC1 đôi chống chói có gân lõm N0424-0283 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Duro - Mặt viền KC1 đôi chống chói có gân lõm
Kích thước: 115x237x45
Đường kính: 100×220
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Mặt viền KC1 ba chống chói có gân lõm N0424-0284 Simon
547.800 ₫ 547.800 ₫ 547800.0 VND
Duro - Mặt viền KC1 ba chống chói có gân lõm
Kích thước: 115x344x45
Đường kính: 100×330
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight SP1 3W 36° N04E0-0400 Simon
117.480 ₫ 117.480 ₫ 117480.0 VND
Valor - Đèn Spotlight SP1 3W
Nhiệt độ màu:
- N04E0-0400: 3000K
- N04E0-0401: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 3W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 90×40
Chỉ số IP 20
Đèn Spotlight SP1 5W 36° N04E0-0402 Simon
135.300 ₫ 135.300 ₫ 135300.0 VND
Valor - Đèn Spotlight SP1 5W
Nhiệt độ màu:
- N04E0-0402: 3000K
- N04E0-0403: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 90×40
Chỉ số IP 20
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1m, màu trắng N6424-0057 Simon
264.000 ₫ 264.000 ₫ 264000.0 VND
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1m, màu trắng
Kích thước: 1000x34x117
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1.5m, màu trắng N6424-0058 Simon
389.400 ₫ 389.400 ₫ 389400.0 VND
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1.5m, màu trắng
Kích thước: 1500x34x117
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1m, màu đen N6600-0611 Simon
264.000 ₫ 264.000 ₫ 264000.0 VND
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1m, màu đen
Kích thước: 1000x34x117
LED FT40 downlight mỏng 9W 105° N0324-0400 Simon
254.100 ₫ 254.100 ₫ 254100.0 VND
LED FT40 downlight mỏng 9W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0400: 3000K
- N0324-0401: 4000K
Góc chiếu: 105°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 82Lm/W
CRI > 80
Chip LED: LED COB
Kích thước: 144x31mm
Chỉ số IP 20
LED FT40 downlight mỏng 12W 105° N0324-0403 Simon
293.700 ₫ 293.700 ₫ 293700.0 VND
LED FT40 downlight mỏng 12W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0403: 3000K
- N0324-0404: 4000K
Góc chiếu: 105°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 82Lm/W
CRI > 80
Chip LED: LED COB
Kích thước: 175x31mm
Chỉ số IP 20
LED FT40 downlight mỏng 15W 105° N0324-0406 Simon
349.800 ₫ 349.800 ₫ 349800.0 VND
LED FT40 downlight mỏng 15W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0406: 3000K
- N0324-0407: 4000K
Góc chiếu: 105°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 87Lm/W
CRI > 80
Chip LED: LED COB
Kích thước: 192x31mm
Chỉ số IP 20
LED FT40 downlight mỏng 20W 105° N0324-0409 Simon
422.400 ₫ 422.400 ₫ 422400.0 VND
LED FT40 downlight mỏng 20W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0409: 3000K
- N0324-0410: 4000K
Góc chiếu: 105°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 97Lm/W
CRI > 80
Chip LED: LED COB
Kích thước: 235x31mm
Chỉ số IP 20
LED dây 3528 điện áp cao Gen3 4W/m N68D1-0017 Simon
50.985 ₫ 50.985 ₫ 50985.0 VND
LED dây 3528 điện áp cao Gen3 4W/m
Nhiệt độ màu:
- N68D1-0017: 2700K
- N6824-0017: 3000K
- N6824-0018: 4000K
Góc chiếu: 120°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 4W/m
Hiệu suất: 80Lm/W
CRI > 80
Chip LED: LED COB
Kích thước: 1000x8x2.2mm
Chỉ số IP 20
Quy cách: 100m/cuộn
LED dây 3528 điện áp cao Gen3 6W/m N6824-0023 Simon
83.490 ₫ 83.490 ₫ 83490.0 VND
LED dây 3528 điện áp cao Gen3 6W/m
Nhiệt độ màu:
- N6824-0023: 3000K
Góc chiếu: 120°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 6W/m
Hiệu suất: 82Lm/W
CRI > 80
Chip LED: LED COB
Kích thước: 1000x8x2.2mm
Chỉ số IP 20
Quy cách: 50m/cuộn
LED dây 3528 điện áp cao Gen3 8W/m N6824-0020 Simon
89.430 ₫ 89.430 ₫ 89430.0 VND
LED dây 3528 điện áp cao Gen3 8W/m
Nhiệt độ màu:
- N6824-0020: 3000K
Góc chiếu: 120°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 8W/m
Hiệu suất: 82Lm/W
CRI > 80
Chip LED: LED COB
Kích thước: 1000x8x2.2mm
Chỉ số IP 20
Quy cách: 50m/cuộn
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W 10° N0424-0313 Simon
331.188 ₫ 331.188 ₫ 331188.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0313: 3000K
- N0424-0314: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 60Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W 24° N0424-0316 Simon
331.188 ₫ 331.188 ₫ 331188.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0316: 3000K
- N0424-0317: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 60Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W 36° N0424-0319 Simon
331.188 ₫ 331.188 ₫ 331188.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0319: 3000K
- N0424-0320: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 60Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W 60° N0424-0347 Simon
331.188 ₫ 331.188 ₫ 331188.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 5W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0347: 3000K
- N0424-0348: 4000K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 60Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W 10° N0424-0322 Simon
363.792 ₫ 363.792 ₫ 363792.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0322: 3000K
- N0424-0323: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 66Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W 24° N0424-0325 Simon
363.792 ₫ 363.792 ₫ 363792.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0325: 3000K
- N0424-0326: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 66Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W 36° N0424-0328 Simon
363.792 ₫ 363.792 ₫ 363792.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0328: 3000K
- N0424-0329: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 66Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W 60° N0424-0350 Simon
363.792 ₫ 363.792 ₫ 363792.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Ngắn 7W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0350: 3000K
- N0424-0351: 4000K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 66Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×30mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W 10° N0424-0331 Simon
387.816 ₫ 387.816 ₫ 387816.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0331: 3000K
- N0424-0332: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W 24° N0424-0334 Simon
387.816 ₫ 387.816 ₫ 387816.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0334: 3000K
- N0424-0335: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W 36° N0424-0337 Simon
387.816 ₫ 387.816 ₫ 387816.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0337: 3000K
- N0424-0338: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W 60° N0424-0353 Simon
387.816 ₫ 387.816 ₫ 387816.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 9W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0353: 3000K
- N0424-0354: 4000K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 64Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W 10° N0424-0419 Simon
580.008 ₫ 580.008 ₫ 580008.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0419: 3000K
- N0424-0420: 4000K
Góc chiếu: 10°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 80Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W 24° N0424-0422 Simon
580.008 ₫ 580.008 ₫ 580008.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0422: 3000K
- N0424-0423: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 80Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W 36° N0424-0425 Simon
580.008 ₫ 580.008 ₫ 580008.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0425: 3000K
- N0424-0426: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 80Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W 60° N0424-0428 Simon
580.008 ₫ 580.008 ₫ 580008.0 VND
Duro - Thân đèn Spotlight KC1 Triac Dài 12W
Nhiệt độ màu:
- N0424-0428: 3000K
- N0424-0429: 4000K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 12W
Hiệu suất: 80Lm/W
CRI > 90
Tuổi thọ: 50.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 57×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight âm trần FD62 7W 60° N0324-0475 Simon
446.160 ₫ 446.160 ₫ 446160.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FD62 7W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0475: 3000K
- N0324-0476: 4000K
- N0324-0477: 6500K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220V
Công suất: 7W
Hiệu suất: 82Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 100×72mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight âm trần FD62 9W 60° N0324-0478 Simon
471.900 ₫ 471.900 ₫ 471900.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FD62 9W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0478: 3000K
- N0324-0479: 4000K
- N0324-0480: 6500K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220V
Công suất: 9W
Hiệu suất: 80Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 100×72mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight âm trần FD62 15W 60° N0324-0481 Simon
549.120 ₫ 549.120 ₫ 549120.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FD62 15W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0481: 3000K
- N0324-0482: 4000K
- N0324-0486: 6500K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220V
Công suất: 15W
Hiệu suất: 92Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 110×80mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight âm trần FD62 20W 60° N0324-0487 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FD62 20W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0487: 3000K
- N0324-0488: 4000K
- N0324-0489: 6500K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220V
Công suất: 20W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 110×80mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight âm trần FD62 30W 60° N0324-0490 Simon
943.800 ₫ 943.800 ₫ 943800.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FD62 30W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0490: 3000K
- N0324-0491: 4000K
- N0324-0492: 6500K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220V
Công suất: 30W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 135×96mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight âm trần FD62 40W 60° N0324-0493 Simon
1.201.200 ₫ 1.201.200 ₫ 1201200.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FD62 40W
Nhiệt độ màu:
- N0324-0493: 3000K
- N0324-0494: 4000K
- N0324-0495: 6500K
Góc chiếu: 60°
Điện áp: 220V
Công suất: 40W
Hiệu suất: 90Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 170×112mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện
Đèn Spotlight trụ tròn trắng 10W 45° N03C4-0153 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ tròn trắng 10W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0153: 3000K
- N03C4-0154: 4000K
- N03C4-0155: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 10W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 76×150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện trắng + PMMA
Đèn Spotlight trụ tròn trắng 18W 45° N03C4-0156 Simon
892.320 ₫ 892.320 ₫ 892320.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ tròn trắng 18W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0156: 3000K
- N03C4-0157: 4000K
- N03C4-0158: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 18W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 96×150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện trắng + PMMA
Đèn Spotlight trụ tròn trắng 30W 45° N03C4-0159 Simon
1.132.560 ₫ 1.132.560 ₫ 1132560.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ tròn trắng 30W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0159: 3000K
- N03C4-0160: 4000K
- N03C4-0161: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 116×150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện trắng + PMMA
Đèn Spotlight trụ tròn trắng 30W 45° N03C4-0159 Simon ahihi
1.132.560 ₫ 1.132.560 ₫ 1132560.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ tròn trắng 30W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0159: 3000K
- N03C4-0160: 4000K
- N03C4-0161: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 116×150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện trắng + PMMA
Đèn Spotlight trụ tròn đen 10W 45° N03C4-0162 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ tròn đen 10W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0162: 3000K
- N03C4-0163: 4000K
- N03C4-0164: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 10W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 76×150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện đen + PMMA
Đèn Spotlight trụ tròn đen 18W 45° N03C4-0165 Simon
892.320 ₫ 892.320 ₫ 892320.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ tròn đen 18W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0165: 3000K
- N03C4-0166: 4000K
- N03C4-0167: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 18W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 96×150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện đen + PMMA
Đèn Spotlight trụ tròn đen 30W 45° N03C4-0168 Simon
1.132.560 ₫ 1.132.560 ₫ 1132560.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ tròn đen 30W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0168: 3000K
- N03C4-0169: 4000K
- N03C4-0170: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 116×150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện đen + PMMA
Đèn Spotlight trụ vuông trắng 10W 45° N03C4-0171 Simon
566.280 ₫ 566.280 ₫ 566280.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ vuông trắng 10W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0171: 3000K
- N03C4-0172: 4000K
- N03C4-0173: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 10W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 76x76x150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện trắng + PMMA
Đèn Spotlight trụ vuông trắng 18W 45° N03C4-0174 Simon
960.960 ₫ 960.960 ₫ 960960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ vuông trắng 18W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0174: 3000K
- N03C4-0175: 4000K
- N03C4-0176: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 18W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 76x76x150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện trắng + PMMA
Đèn Spotlight trụ vuông đen 10W 45° N03C4-0180 Simon
566.280 ₫ 566.280 ₫ 566280.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ vuông đen 10W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0180: 3000K
- N03C4-0181: 4000K
- N03C4-0182: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 10W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 76x76x150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện đen + PMMA
Đèn Spotlight trụ vuông đen 18W 45° N03C4-0183 Simon
960.960 ₫ 960.960 ₫ 960960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight trụ vuông đen 18W
Nhiệt độ màu:
- N03C4-0183: 3000K
- N03C4-0184: 4000K
- N03C4-0185: 6500K
Góc chiếu: 45°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 18W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 76x76x150mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Vỏ sơn tĩnh điện đen + PMMA
Đèn Spotlight âm trần FM60 3W 12° N04C4-1061 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 3W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1061: 3000K
- N04C4-1062: 4000K
Góc chiếu: 12°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 3W
Hiệu suất: 45Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 40×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 3W 20° N04C4-1063 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 3W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1063: 3000K
- N04C4-1064: 4000K
Góc chiếu: 20°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 3W
Hiệu suất: 45Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 40×45mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 5W 12° N04C4-1065 Simon
583.440 ₫ 583.440 ₫ 583440.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 5W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1065: 3000K
- N04C4-1066: 4000K
Góc chiếu: 12°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 38Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 50×60mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 5W 20° N04C4-1067 Simon
583.440 ₫ 583.440 ₫ 583440.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 5W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1067: 3000K
- N04C4-1068: 4000K
Góc chiếu: 20°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 5W
Hiệu suất: 38Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 50×60mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 7W 12° N04C4-1069 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 7W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1069: 3000K
- N04C4-1070: 4000K
Góc chiếu: 12°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 40Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60×75mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 7W 20° N04C4-1071 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 7W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1071: 3000K
- N04C4-1072: 4000K
Góc chiếu: 20°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 40Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60×75mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 7W 30° N04C4-1073 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 7W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1073: 3000K
- N04C4-1081: 4000K
Góc chiếu: 30°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 7W
Hiệu suất: 40Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60×75mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 9W 12° N04C4-1075 Simon
755.040 ₫ 755.040 ₫ 755040.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 9W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1075: 3000K
- N04C4-1076: 4000K
Góc chiếu: 12°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 40Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60×75mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 9W 20° N04C4-1077 Simon
755.040 ₫ 755.040 ₫ 755040.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 9W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1077: 3000K
- N04C4-1078: 4000K
Góc chiếu: 20°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 40Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60×75mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight âm trần FM60 9W 30° N04C4-1079 Simon
755.040 ₫ 755.040 ₫ 755040.0 VND
Olot - Đèn Spotlight âm trần FM60 9W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1079: 3000K
- N04C4-1080: 4000K
Góc chiếu: 30°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 40Lm/W
CRI > 95
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60×75mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight viền tròn FD70 8W 40° IP20 N04C4-1026 Simon
523.380 ₫ 523.380 ₫ 523380.0 VND
Olot - Đèn Spotlight viền tròn FD70 8W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1026: 2700K
- N04C4-1027: 3000K
- N04C4-1028: 4000K
Góc chiếu: 40°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 81Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 83×64mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight viền tròn FD70 8W 40° IP65 N04C4-1029 Simon
549.120 ₫ 549.120 ₫ 549120.0 VND
Olot - Đèn Spotlight viền tròn FD70 8W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1029: 2700K
- N04C4-1030: 3000K
- N04C4-1031: 4000K
Góc chiếu: 40°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 81Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 72×73mm
Chỉ số IP 65
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight viền tròn FD70 8W 40° IP44 N04C4-1032 Simon
540.540 ₫ 540.540 ₫ 540540.0 VND
Olot - Đèn Spotlight viền tròn FD70 8W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1032: 2700K
- N04C4-1033: 3000K
- N04C4-1034: 4000K
Góc chiếu: 40°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 81Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 82×91mm
Chỉ số IP 44
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight viền vuông FD70 8W 40° IP20 N04C4-1035 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight viền vuông FD70 8W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1035: 2700K
- N04C4-1036: 3000K
- N04C4-1037: 4000K
Góc chiếu: 40°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 81Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 83x83x64mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight viền vuông FD70 8W 40° IP44 N04C4-1038 Simon
557.700 ₫ 557.700 ₫ 557700.0 VND
Olot - Đèn Spotlight viền vuông FD70 8W
Nhiệt độ màu:
- N04C4-1038: 2700K
- N04C4-1039: 3000K
- N04C4-1040: 4000K
Góc chiếu: 40°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 81Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 83x83x91mm
Chỉ số IP 44
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC
Đèn Spotlight ray trắng 9W 15° N6424-0249 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0249: 3000K
- N6424-0250: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 9W 24° N6424-0251 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0251: 3000K
- N6424-0252: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 9W 36° N6424-0253 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0253: 3000K
- N6424-0254: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 15W 15° N6424-0255 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0255: 3000K
- N6424-0256: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 15W 24° N6424-0257 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0257: 3000K
- N6424-0258: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 15W 36° N6424-0259 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0259: 3000K
- N6424-0260: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 20W 15° N6424-0261 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 20W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0261: 3000K
- N6424-0262: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 58Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 20W 24° N6424-0263 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 20W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0263: 3000K
- N6424-0264: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 58Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 20W 36° N6424-0265 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 20W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0263: 3000K
- N6424-0264: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 58Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 30W 15° N6424-0267 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0267: 3000K
- N6424-0268: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 84Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 70x160x95mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 30W 24° N6424-0269 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0269: 3000K
- N6424-0270: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 84Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 70x160x95mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 30W 36° N6424-0271 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0271: 3000K
- N6424-0272: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 84Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 70x160x95mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Track Boxless) 9W 15° N6424-0273 Simon
429.000 ₫ 429.000 ₫ 429000.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Track Boxless) 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0273: 3000K
- N6424-0274: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x82mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Track Boxless) 9W 24° N6424-0275 Simon
429.000 ₫ 429.000 ₫ 429000.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Track Boxless) 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0275: 3000K
- N6424-0276: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x82mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Track Boxless) 9W 36° N6424-0277 Simon
429.000 ₫ 429.000 ₫ 429000.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Track Boxless) 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0277: 3000K
- N6424-0278: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x82mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 9W 15° N0124-0388 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 9W
Nhiệt độ màu:
- N0124-0388: 3000K
- N0124-0389: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 9W 24° N0124-0390 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 9W
Nhiệt độ màu:
- N0124-0390: 3000K
- N0124-0391: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 9W 36° N0124-0392 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 9W
Nhiệt độ màu:
- N0124-0392: 3000K
- N0124-0393: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 15W 15° N0124-0394 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 15W
Nhiệt độ màu:
- N0124-0394: 3000K
- N0124-0395: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 15W 24° N0124-0396 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 15W
Nhiệt độ màu:
- N0124-0396: 3000K
- N0124-0397: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 15W 36° N0124-0398 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray trắng (Ceil) 15W
Nhiệt độ màu:
- N0124-0398: 3000K
- N0124-0399: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray đen 9W 15° N6424-0303 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0303: 3000K
- N6424-0304: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray đen 9W 24° N6424-0305 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0305: 3000K
- N6424-0306: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray đen 9W 36° N6424-0307 Simon
377.520 ₫ 377.520 ₫ 377520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0307: 3000K
- N6424-0308: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 73Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray đen 15W 15° N6424-0309 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0309: 3000K
- N6424-0310: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray đen 15W 24° N6424-0311 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0311: 3000K
- N6424-0312: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray đen 15W 36° N6424-0313 Simon
394.680 ₫ 394.680 ₫ 394680.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0313: 3000K
- N6424-0314: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 77Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 51x110x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 20W 15° N6424-0315 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 20W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0315: 3000K
- N6424-0316: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 58Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 20W 24° N6424-0317 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 20W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0317: 3000K
- N6424-0318: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 58Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Đèn Spotlight ray trắng 20W 36° N6424-0319 Simon
531.960 ₫ 531.960 ₫ 531960.0 VND
Olot - Đèn Spotlight ray đen 20W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0319: 3000K
- N6424-0320: 4000K
Góc chiếu: 36°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 20W
Hiệu suất: 58Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 60x130x90mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Nhựa PC +PMMA
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 2m, màu trắng N6424-0059 Simon
506.220 ₫ 506.220 ₫ 506220.0 VND
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 2m, màu trắng
Kích thước: 2000x34x117
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1.5m, màu đen N6600-0612 Simon
389.400 ₫ 389.400 ₫ 389400.0 VND
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1m, màu đen
Kích thước: 1500x34x117
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 2m, màu đen N6600-0613 Simon
506.220 ₫ 506.220 ₫ 506220.0 VND
Thanh gắn đèn LED chiếu điểm dài 1m, màu đen
Kích thước: 2000x34x117
Đèn Spotlight hộp đơn GR30 9W 15° N6424-0177 Simon
549.120 ₫ 549.120 ₫ 549120.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đơn GR30 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0177: 3000K
- N6424-0178: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 79Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 103x103x85mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đơn GR30 9W 24° N6424-0179 Simon
549.120 ₫ 549.120 ₫ 549120.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đơn GR30 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0179: 3000K
- N6424-0180: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 79Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 103x103x85mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đơn GR30 15W 15° N6424-0181 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đơn GR30 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0181: 3000K
- N6424-0182: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 133x133x108mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đơn GR30 15W 24° N6424-0183 Simon
720.720 ₫ 720.720 ₫ 720720.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đơn GR30 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0183: 3000K
- N6424-0184: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 133x133x108mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đơn GR30 30W 15° N6424-0185 Simon
1.235.520 ₫ 1.235.520 ₫ 1235520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đơn GR30 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0185: 3000K
- N6424-0186: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 157x157x135mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đơn GR30 30W 24° N6424-0187 Simon
1.235.520 ₫ 1.235.520 ₫ 1235520.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đơn GR30 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0187: 3000K
- N6424-0188: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 157x157x135mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đôi GR30 9W 15° N6424-0189 Simon
995.280 ₫ 995.280 ₫ 995280.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đôi GR30 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0189: 3000K
- N6424-0190: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 79Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 181x103x85mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đôi GR30 9W 24° N6424-0191 Simon
995.280 ₫ 995.280 ₫ 995280.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đôi GR30 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0191: 3000K
- N6424-0192: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 79Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 181x103x85mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đôi GR30 15W 15° N6424-0193 Simon
1.355.640 ₫ 1.355.640 ₫ 1355640.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đôi GR30 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0193: 3000K
- N6424-0194: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 236x133x108mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đôi GR30 15W 24° N6424-0195 Simon
1.355.640 ₫ 1.355.640 ₫ 1355640.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đôi GR30 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0195: 3000K
- N6424-0196: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 236x133x108mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đôi GR30 30W 15° N6424-0197 Simon
2.316.600 ₫ 2.316.600 ₫ 2316600.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đôi GR30 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0197: 3000K
- N6424-0198: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 301x157x135mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp đôi GR30 30W 24° N6424-0199 Simon
2.316.600 ₫ 2.316.600 ₫ 2316600.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp đôi GR30 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0199: 3000K
- N6424-0200: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 301x157x135mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp ba GR30 9W 15° N6424-0201 Simon
1.441.440 ₫ 1.441.440 ₫ 1441440.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp ba GR30 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0201: 3000K
- N6424-0202: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 79Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 261x103x85mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp ba GR30 9W 24° N6424-0203 Simon
1.441.440 ₫ 1.441.440 ₫ 1441440.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp ba GR30 9W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0203: 3000K
- N6424-0204: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 9W
Hiệu suất: 79Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 261x103x85mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp ba GR30 15W 15° N6424-0205 Simon
1.904.760 ₫ 1.904.760 ₫ 1904760.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp ba GR30 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0205: 3000K
- N6424-0206: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 346x133x108mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp ba GR30 15W 24° N6424-0207 Simon
1.904.760 ₫ 1.904.760 ₫ 1904760.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp ba GR30 15W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0207: 3000K
- N6424-0208: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 15W
Hiệu suất: 75Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 346x133x108mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp ba GR30 30W 15° N6424-0209 Simon
3.260.400 ₫ 3.260.400 ₫ 3260400.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp ba GR30 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0209: 3000K
- N6424-0210: 4000K
Góc chiếu: 15°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 436x157x135mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Đèn Spotlight hộp ba GR30 30W 24° N6424-0211 Simon
3.260.400 ₫ 3.260.400 ₫ 3260400.0 VND
Olot - Đèn Spotlight hộp ba GR30 30W
Nhiệt độ màu:
- N6424-0211: 3000K
- N6424-0212: 4000K
Góc chiếu: 24°
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Công suất: 30W
Hiệu suất: 88Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 40.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 436x157x135mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm + Hợp kim thép
Mặt viền nhựa màu trắng N0424-0391 Simon
49.764 ₫ 49.764 ₫ 49764.0 VND
Duro - Mặt viền nhựa màu trắng
Kích thước: 90×30mm
Chất liệu: Nhựa màu
Mặt viền nhựa màu đen N0424-0392 Simon
49.764 ₫ 49.764 ₫ 49764.0 VND
Duro - Mặt viền nhựa màu đen
Kích thước: 90×30mm
Chất liệu: Nhựa màu
Mặt viền nhựa màu bạc N0424-0393 Simon
80.652 ₫ 80.652 ₫ 80652.0 VND
Duro - Mặt viền nhựa màu bạc
Kích thước: 90×30mm
Chất liệu: Nhựa màu
Mặt viền nhựa màu sâm panh N0424-0394 Simon
80.652 ₫ 80.652 ₫ 80652.0 VND
Duro - Mặt viền nhựa màu sâm panh
Kích thước: 90×30mm
Chất liệu: Nhựa màu
Mặt viền nhựa màu vàng hồng N0424-0395 Simon
80.652 ₫ 80.652 ₫ 80652.0 VND
Duro - Mặt viền nhựa màu vàng hồng
Kích thước: 90×30mm
Chất liệu: Nhựa màu
Mặt viền kim loại màu đen N0424-0430 Simon
123.552 ₫ 123.552 ₫ 123552.0 VND
Duro - Mặt viền kim loại màu đen
Kích thước: 85×30mm
Chất liệu: Hợp kim màu
Mặt viền kim loại màu bạc N0424-0431 Simon
123.552 ₫ 123.552 ₫ 123552.0 VND
Duro - Mặt viền kim loại màu bạc
Kích thước: 85×30mm
Chất liệu: Hợp kim màu
Mặt viền nhựa màu đen N0424-0433 Simon
61.776 ₫ 61.776 ₫ 61776.0 VND
Duro - Mặt viền nhựa màu đen
Kích thước: 85×30mm
Chất liệu: Nhựa màu
Mặt viền nhựa màu bạc N0424-0434 Simon
61.776 ₫ 61.776 ₫ 61776.0 VND
Duro - Mặt viền nhựa màu bạc
Kích thước: 85×30mm
Chất liệu: Nhựa màu
LED dây SS20 10W 24V N6824-0041 Simon
429.000 ₫ 429.000 ₫ 429000.0 VND
Duro - LED dây SS20 10W 24V
Nhiệt độ màu:
- N6824-0041: 2700K
- N6824-0042: 3000K
- N6824-0043: 4000K
Điện áp: 24VDC
Công suất: 10W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 25.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 5000x10x1.5mm
Chỉ số IP 20
LED dây JL 8W N6824-0020 Simon
4.084.080 ₫ 4.084.080 ₫ 4084080.0 VND
Duro - LED dây JL 8W
Nhiệt độ màu:
- N6824-0020: 3000K
- N6824-0021: 4000K
- N6824-0022: 6000K
Điện áp: 176-264V/50-60Hz
Công suất: 8W
Hiệu suất: 60Lm/W
CRI > 70
Tuổi thọ: 20.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 50000x17x7mm
Chỉ số IP 20
PK SS20, Bộ chuyển nguồn 36W 24V N6524-0291 Simon
429.000 ₫ 429.000 ₫ 429000.0 VND
Duro - PK SS20, Bộ chuyển nguồn 36W 24V
PK SS20, Bộ chuyển nguồn 60W 24V N6524-0292 Simon
480.480 ₫ 480.480 ₫ 480480.0 VND
Duro - PK SS20, Bộ chuyển nguồn 60W 24V
Đèn LED tube thuỷ tinh 10W SPL1001/10W Simon
72.072 ₫ 72.072 ₫ 72072.0 VND
Duro - Đèn LED tube thuỷ tinh 10W
Nhiệt độ màu: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 10W
Hiệu suất: 120Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: Hàn Quốc
Kích thước: 600mm
Đèn LED tube thuỷ tinh 20W SPL1001/20W Simon
96.096 ₫ 96.096 ₫ 96096.0 VND
Duro - Đèn LED tube thuỷ tinh 20W
Nhiệt độ màu: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 20W
Hiệu suất: 120Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: Hàn Quốc
Kích thước: 1200mm
Đèn LED tube thuỷ tinh 1/3 nhôm 10W SPL2001/10W Simon
94.380 ₫ 94.380 ₫ 94380.0 VND
Duro - Đèn LED tube thuỷ tinh 1/3 nhôm 10W
Nhiệt độ màu: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 10W
Hiệu suất: 120Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: Hàn Quốc
Kích thước: 600mm
Đèn LED tube thuỷ tinh 1/3 nhôm 20W SPL2001/20W Simon
147.576 ₫ 147.576 ₫ 147576.0 VND
Duro - Đèn LED tube thuỷ tinh 1/3 nhôm 20W
Nhiệt độ màu: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 20W
Hiệu suất: 120Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: Hàn Quốc
Kích thước: 1200mm
Đèn LED panel 600x600 40W SPP1001/060640W Simon
823.680 ₫ 823.680 ₫ 823680.0 VND
Duro - Đèn LED panel 600x600 40W
Nhiệt độ màu: 6500K
Điện áp: 110-250V
Công suất: 40W
Hiệu suất: 100Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: Epistar
Kích thước: 600x600x30
IP 40
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện+ PMMA
Đèn LED panel 300x1200 40W SPP1001/031240W Simon
974.688 ₫ 974.688 ₫ 974688.0 VND
Duro - Đèn LED panel 300x1200 40W
Nhiệt độ màu: 6500K
Điện áp: 110-250V
Công suất: 40W
Hiệu suất: 100Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: Epistar
Kích thước: 300x1200x30
IP 40
Chất liệu bộ vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện+ PMMA
Đèn Downlight siêu mỏng 6W SPD1001/6A Simon
101.244 ₫ 101.244 ₫ 101244.0 VND
Duro - Đèn Downlight siêu mỏng 6W
Nhiệt độ màu:
- SPD1001/6A: 3000K
- SPD1001/6W: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 6W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 120×20mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA
Đèn Downlight siêu mỏng 8W SPD1001/8A Simon
132.132 ₫ 132.132 ₫ 132132.0 VND
Duro - Đèn Downlight siêu mỏng 8W
Nhiệt độ màu:
- SPD1001/8A: 3000K
- SPD1001/8W: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 8W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 120×20mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA
Đèn Downlight siêu mỏng 10W SPD1001/10A Simon
149.292 ₫ 149.292 ₫ 149292.0 VND
Duro - Đèn Downlight siêu mỏng 10W
Nhiệt độ màu:
- SPD1001/10A: 3000K
- SPD1001/10W: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 10W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 146×20mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA
Đèn Downlight siêu mỏng 12W SPD1001/12A Simon
159.588 ₫ 159.588 ₫ 159588.0 VND
Duro - Đèn Downlight siêu mỏng 12W
Nhiệt độ màu:
- SPD1001/12A: 3000K
- SPD1001/12W: 6500K
Điện áp: 110-245V
Công suất: 12W
Hiệu suất: 95Lm/W
CRI > 80
Tuổi thọ: 30.000h
Chip LED: LED COB
Kích thước: 146×20mm
Chỉ số IP 20
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA