Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
383 mặt hàng tìm thấy.
Tất cả sản phẩm
- 383 mặt hàng
Bộ lọc
(Bỏ chọn)
  • Thương hiệu : Hager
Bộ lọc
Công tắc đơn 1 chiều WGML111
58.300 ₫ 58.300 ₫ 58300.0 VND
Công tắc đôi 1 chiều WGML121
83.600 ₫ 83.600 ₫ 83600.0 VND
Cảm biến chuyển động gắn trần EE805A
1.320.000 ₫ 1.320.000 ₫ 1320000.0 VND
Cảm biến chuyển động gắn trần EE804A
1.320.000 ₫ 1.320.000 ₫ 1320000.0 VND
Cảm biến chuyển động gắn tường EE830
1.320.000 ₫ 1.320.000 ₫ 1320000.0 VND
Công tắc đơn 2 chiều WGML112
66.000 ₫ 66.000 ₫ 66000.0 VND
Công tắc đôi 2 chiều WGML122
106.700 ₫ 106.700 ₫ 106700.0 VND
Công tắc ba 1 chiều WGML131
116.600 ₫ 116.600 ₫ 116600.0 VND
Công tắc ba 2 chiều WGML132
152.900 ₫ 152.900 ₫ 152900.0 VND
Công tắc bốn 1 chiều WGML141
290.400 ₫ 290.400 ₫ 290400.0 VND
Công tắc bốn 2 chiều WGML142
319.000 ₫ 319.000 ₫ 319000.0 VND
Công tắc trung gian 10AX WGML113
235.400 ₫ 235.400 ₫ 235400.0 VND
Công tắc chuông WGML111B
83.600 ₫ 83.600 ₫ 83600.0 VND
Công tắc đơn "EXIT" WGML111E
96.800 ₫ 96.800 ₫ 96800.0 VND
Công tắc đơn " PRESS " 10A - WGML111P
83.600 ₫ 83.600 ₫ 83600.0 VND
Công tắc đôi " PRESS " 10A - WGML121P
103.400 ₫ 103.400 ₫ 103400.0 VND
Công tắc ba " PRESS " 10A - WGML131P
124.300 ₫ 124.300 ₫ 124300.0 VND
Công tắc bốn " PRESS " 10A - WGML141P
207.900 ₫ 207.900 ₫ 207900.0 VND
Công tắc đơn 1 chiều WGDL111
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
Công tắc đơn 2 chiều WGDL112
161.700 ₫ 161.700 ₫ 161700.0 VND
Công tắc đôi 1 chiều WGDL121
214.500 ₫ 214.500 ₫ 214500.0 VND
Công tắc đôi 2 chiều WGDL122
256.300 ₫ 256.300 ₫ 256300.0 VND
Công tắc ba 1 chiều WGDL131
304.700 ₫ 304.700 ₫ 304700.0 VND
Công tắc ba 2 chiều WGDL132
374.000 ₫ 374.000 ₫ 374000.0 VND
Công tắc bốn 1 chiều WGDL141
456.500 ₫ 456.500 ₫ 456500.0 VND
Công tắc bốn 2 chiều WGDL142
561.000 ₫ 561.000 ₫ 561000.0 VND
Công tắc đơn 1 chiều có đèn LED WGDL111N
152.900 ₫ 152.900 ₫ 152900.0 VND
Công tắc đôi 1 chiều có đèn LED WGDL121N
235.400 ₫ 235.400 ₫ 235400.0 VND
Công tắc ba 1 chiều có đèn LED WGDL131N
346.500 ₫ 346.500 ₫ 346500.0 VND
Công tắc đơn 2 chiều có đèn LED WGDL112N
180.400 ₫ 180.400 ₫ 180400.0 VND
Công tắc đôi 2 chiều có đèn LED WGDL122N
283.800 ₫ 283.800 ₫ 283800.0 VND
Công tắc ba 2 chiều có đèn LED WGDL132N
415.800 ₫ 415.800 ₫ 415800.0 VND
Công tắc trung gian 10AX WGDL113
304.700 ₫ 304.700 ₫ 304700.0 VND
Công tắc chuông WGDL111B
235.400 ₫ 235.400 ₫ 235400.0 VND
Công tắc đơn 1 chiều có đèn LED 20AX WGDL2D1N
366.300 ₫ 366.300 ₫ 366300.0 VND
Công tắc đơn " PRESS " 10A - WGDL111P
242.000 ₫ 242.000 ₫ 242000.0 VND
Dimmer 40-500W WGDEDR500
1.038.400 ₫ 1.038.400 ₫ 1038400.0 VND
Công tắc đơn điều khiển quạt 250VA WGDEFR250
1.384.900 ₫ 1.384.900 ₫ 1384900.0 VND
Ổ cắm đơn 3 chấu WGDS116EA
262.900 ₫ 262.900 ₫ 262900.0 VND
Ổ cắm đôi 3 chấu WGDS216EA
300.300 ₫ 300.300 ₫ 300300.0 VND
Ổ cắm đơn 3 chấu Univarsal WGDS116IS
405.900 ₫ 405.900 ₫ 405900.0 VND
Ổ cắm đôi 3 chấu WGDS216IS
751.300 ₫ 751.300 ₫ 751300.0 VND
Ổ cắm phổ thông 16A + USB WGDS116ISUSB
1.652.200 ₫ 1.652.200 ₫ 1652200.0 VND
Ổ cắm USBX3 4.2A WGDS3USB
1.577.400 ₫ 1.577.400 ₫ 1577400.0 VND
Ổ cắm TV WGDT1TV
330.000 ₫ 330.000 ₫ 330000.0 VND
RJ11 DATA OUTLET 4WIRES (1MOD) WGDT1RJ
240.900 ₫ 240.900 ₫ 240900.0 VND
RJ45 DATA OUTLET (1MOD) CAT5E WGDT1RJ5
278.300 ₫ 278.300 ₫ 278300.0 VND
RJ45 DATA OUTLET (1MOD) CAT 6 WGDT1RJ6
353.100 ₫ 353.100 ₫ 353100.0 VND
TV + RJ45 (CAT 5E) OUTLET WGDT2TVRJ5
458.700 ₫ 458.700 ₫ 458700.0 VND
RJ11 + RJ45 (CAT 5E) OUTLET WGDT2RJRJ5
367.400 ₫ 367.400 ₫ 367400.0 VND
HDMI + VGA WGDHHIVA
938.300 ₫ 938.300 ₫ 938300.0 VND
USB + 3.5MM EARPHONE WGDHUSB35
1.171.500 ₫ 1.171.500 ₫ 1171500.0 VND
25A CONNECTION UNIT W/FLEX OUTLET
284.900 ₫ 284.900 ₫ 284900.0 VND
Ổ cắm dao cạo râu 115 / 230V WGDHSR
1.915.100 ₫ 1.915.100 ₫ 1915100.0 VND
CÔNG TẮC THẺ 16A WGDHKTM
1.246.300 ₫ 1.246.300 ₫ 1246300.0 VND
Công tắc chuông-DND&MUR (OUTDOOR) WGDHBD
678.700 ₫ 678.700 ₫ 678700.0 VND
Công tắc DND&MUR 16AX(INDOOR) WGDHDC
609.400 ₫ 609.400 ₫ 609400.0 VND
Khung 2G (ngang)WGDCH2
88.000 ₫ 88.000 ₫ 88000.0 VND
Khung 3G (ngang) WGDCH3
115.500 ₫ 115.500 ₫ 115500.0 VND
Khung 4G (ngang) WGDCH4
148.500 ₫ 148.500 ₫ 148500.0 VND
Khung 5G (ngang) WGDCH5
189.200 ₫ 189.200 ₫ 189200.0 VND
Công tắc đơn " PRESS" WGML111P
83.600 ₫ 83.600 ₫ 83600.0 VND
Công tắc đôi " PRESS" WGML121P
103.400 ₫ 103.400 ₫ 103400.0 VND
Công tắc ba " PRESS" WGML131P
124.300 ₫ 124.300 ₫ 124300.0 VND
Công tắc bốn " PRESS" WGML141P
207.900 ₫ 207.900 ₫ 207900.0 VND
Công tắc 16AX DND&MUR WGMHDC
401.500 ₫ 401.500 ₫ 401500.0 VND
Timer 24h EH711
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
MCB 1P 6A 6kA Type C - MU106A
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
MCB 1P 10A 6kA Type C - MU110A
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
MCB 1P 16A 6kA Type C - MU116A
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
MCB 1P 20A 6kA Type C - MU120A
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
MCB 1P 25A 6kA Type C - MU125A
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
MCB 1P 32A 6kA Type C - MU132A
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
MCB 1P 40A 6kA Type C - MU140A
137.500 ₫ 137.500 ₫ 137500.0 VND
MCB 1P 50A 6kA Type C - MU150A
298.870 ₫ 298.870 ₫ 298870.0 VND
MCB 1P 63A 6kA Type C - MU163A
298.870 ₫ 298.870 ₫ 298870.0 VND
MCB 2P 6A 6kA Type C - MU206A
428.120 ₫ 428.120 ₫ 428120.0 VND
MCB 2P 10A 6kA Type C - MU210A
428.120 ₫ 428.120 ₫ 428120.0 VND
MCB 2P 16A 6kA Type C - MU216A
428.120 ₫ 428.120 ₫ 428120.0 VND
MCB 2P 20A 6kA Type C - MU220A
428.120 ₫ 428.120 ₫ 428120.0 VND
MCB 2P 25A 6kA Type C - MU225A
428.120 ₫ 428.120 ₫ 428120.0 VND
MCB 2P 32A 6kA Type C - MU232A
428.120 ₫ 428.120 ₫ 428120.0 VND
MCB 2P 40A 6kA Type C - MU240A
428.120 ₫ 428.120 ₫ 428120.0 VND
MCB 2P 50A 6kA Type C - MU250A
741.400 ₫ 741.400 ₫ 741400.0 VND
MCB 2P 63A 6kA Type C - MU263A
741.400 ₫ 741.400 ₫ 741400.0 VND
MCB 3P 6A 6kA Type C - MU306A
691.790 ₫ 691.790 ₫ 691790.0 VND
MCB 3P 10A 6kA Type C - MU310A
691.790 ₫ 691.790 ₫ 691790.0 VND
MCB 3P 16A 6kA Type C - MU316A
691.790 ₫ 691.790 ₫ 691790.0 VND
MCB 3P 20A 6kA Type C - MU320A
691.790 ₫ 691.790 ₫ 691790.0 VND
MCB 3P 25A 6kA Type C - MU325A
691.790 ₫ 691.790 ₫ 691790.0 VND
MCB 3P 32A 6kA Type C - MU332A
691.790 ₫ 691.790 ₫ 691790.0 VND
MCB 3P 40A 6kA Type C - MU340A
691.790 ₫ 691.790 ₫ 691790.0 VND
MCB 3P 50A 6kA Type C - MU350A
1.152.910 ₫ 1.152.910 ₫ 1152910.0 VND
MCB 3P 63A 6kA Type C - MU363A
1.152.910 ₫ 1.152.910 ₫ 1152910.0 VND
MCB 4P 6A 6kA Type C - MU406A
1.235.080 ₫ 1.235.080 ₫ 1235080.0 VND